Właściciel sieci drogerii Dayli niewypłacalny

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Dayli
Co dalej z siecią drogerii Dayli?

Zarząd Kerdos Group (dawniej Hygienika) poinformował o zaistnieniu stanu niewypłacalności spółki. Właściciel ponad 160 placówek działających pod logiem Dayli nie wywiązał się z umowy kredytu i leasingu.

Spółka Kerdos Group poinformowała o konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jej majątku, co nastąpi dnia 13 listopada 2015 roku. W związku z tym zdarzeniem nie został opublikowany skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał br. Zarząd spółki podkreślił, że dołoży starań, żeby publikacja przedmiotowego raportu okresowego nastąpiła do dnia 30 listopada 2015 roku.

Ta decyzja związana jest przede wszystkim ze skierowaniem do spółki przez ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach wezwania do uregulowania zaległych płatności spółki Dayli Polska z siedzibą w Krakowie wynikających z umowy wieloproduktowej (której stroną jako kredytobiorca jest Dayli), za które to zobowiązania emitent odpowiada jako poręczyciel.

Przedmiotowe wezwanie zostało skierowane do spółki dnia 30 października i zaopatrzone było w 5-dniowy termin płatności. Dodatkowo, w dniu 10 listopada 2015 roku minął termin wymagalności zapłaty faktury VAT wystawionej dla Kerdos przez ING Lease (Polska) z tytułu leasingu sprzętu IT oraz oprogramowania.

Z uwagi na fakt, iż emitent nie posiada środków ani na zaspokojenie banku ani ING Lease Polska, zaistniał stan niewypłacalności emitenta, a co za tym idzie konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki.

Kerdos Group to spółka holdingowa, zajmująca się detaliczną i hurtową sprzedażą artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii w kraju i za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.

Na początku 2014 roku przejęła ona (warunkowo) 100% udziałów w spółce Dayli Polska (wcześniej kontrolowanej najpierw w całości, a potem częściowo przez niemiecki kapitał). Sieć liczy obecnie ponad 160 placówek oferując m.in. produkty Hygieniki. Firma miała ambitne plany rozwoju. Na początku stycznia br. zapowiadała, że do końca 2015 roku otworzy około 50 nowych własnych drogerii oraz około 20 w ramach franczyzy.

Jednak - jak pisaliśmy w czerwcu tego roku - projekt budowy sieci franczyzowej nie ruszył. Firma zaczęła też w szybkim tempie zamykać sklepy w poszczególnych miastach. Prezes Dayli Anna Wierzbicka potwierdziła, że sieć likwiduje nierentowne placówki. Zaznaczyła, że podobnie było w zeszłym roku, kiedy firma zamknęła 19 lokalizacji, w to miejsce otwierając nowe sklepy. Zapewniła wówczas, że nie jest to zmiana strategii, tylko standardowa praca nad efektywnością sieci.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram