We własny biznes wierzą single i mieszkańcy miast

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com
O szansach dla przedsiębiorców przekonani single, biznesmeni i mieszkańcy miast.

O tym, że w najbliższych latach przybędzie osób decydujących się na własny biznes najbardziej przekonani są single, przedsiębiorcy i mieszkańcy większych miast – wynika z ostatniego Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości AGER. Dużą rolę odgrywa również wiek i wykształcenie. Bardziej entuzjastycznie do przedsiębiorczości nastawieni są ludzie młodzi i po studiach.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju obecnie w Polsce jest 1,8 mln aktywnych przedsiębiorstw, z czego blisko 96 proc. to małe i średnie przedsiębiorstwa. Według badania AGER 2016, przeprowadzonego wśród polskich respondentów, 30 proc. Polaków  uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie liczba osób decydujących się na własny biznes; w ocenie 41 proc. – nie zmieni się, a zdaniem 11 proc. respondentów – będzie niższa niż obecnie. Reszta respondentów nie miała na ten temat zdania.

„Postrzeganie możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Polsce zależne jest od wieku, wykształcenia, formy zatrudnienia oraz zobowiązań rodzinnych” – mówi prof. Izabela Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego.

Najwięcej szans na rozwój przedsiębiorczości widzą osoby już prowadzące działalność oraz single. W grupie singli aż 40 proc. respondentów uważa, że w najbliższych pięciu latach liczba przedsiębiorców wzrośnie, 37 proc. jest przekonanych, że utrzyma się na dotychczasowym poziomie, a 12 proc., że zmniejszy się, pozostali respondenci nie mieli zdania.

Osoby w stałych związkach są nieco bardziej ostrożne w swoich prognozach; 30 proc. z nich uważa, że przedsiębiorców przybędzie, 45 proc., że ich liczba pozostanie bez zmian, a zdaniem 10 proc. – zmniejszy się.  Reszta respondentów była niezdecydowana.

„Czynnikiem istotnie ograniczającym apetyt na ryzyko jest założenie rodziny i wiążąca się z tym zmiana priorytetów ukierunkowana na zabezpieczenie jej bytu” – mówi prof. Izabela Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego. „W praktyce oznacza to unikanie angażowania się w przedsięwzięcia obarczone ryzkiem, a za takie można uznać podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek” – dodaje.

Przedsiębiorcy w dobrych nastrojach

Z ostatniego raportu AGER wynika, że podobnie pozytywnie perspektywy dla przedsiębiorczości postrzegają ci, którzy już prowadzą działalność bądź pracują na część etatu. Ponad połowa osób, posiadających własne firmy (52 proc.) zauważała szanse wzrostu znaczenia tej formy zatrudnienia w perspektywie najbliższych lat, jedynie co trzeci ankietowany (33 proc.) z tej grupy uważał, że liczba przedsiębiorców nie zmieni się.

„Posiadanie doświadczeń w zakresie prowadzenia własnej firmy, sprzyja dostrzeganiu w wyborze tej  formy działalności więcej szans, jakie może ona przynieść niż potencjalnych zagrożeń” – tłumaczy prof. I. Koładkiewicz. Szanse dostrzegała również blisko połowa respondentów (49 proc.) na niepełnym etacie, 30 proc. ankietowanych z tej grupy uważało, że przedsiębiorców będzie tyle co obecnie, natomiast zdaniem 14 proc., będzie ich mniej. Reszta nie miała opinii na ten temat.

Pracujący na etacie uważali najczęściej, że utrzyma się status quo. Opinię tę podzielało 45 proc. respondentów, 34 proc. było zdania, że za pięć lat przedsiębiorców będzie więcej niż obecnie, a zdaniem 10 proc.  ankietowanych z tej grupy – będzie ich mniej.

O wzroście liczby przedsiębiorców są bardziej przekonani mieszkańcy większych miast niż małych miasteczek (do 20 tys. mieszkańców) czy terenów wiejskich. Wiąże się to z większym zapotrzebowaniem na produkty i usługi, szerszym gronem potencjalnych klientów oraz możliwością większego zysku.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram