W biznesie jak na ringu

Data dodania: 9 października 2015
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Dariusz Michalczewski

Dariusz Michalczewski wygrywa sądową batalię z FoodCare. Jedyną firmą uprawnioną do produkcji i sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger jest Grupa Maspex Wadowice na bazie umowy podpisanej z Fundacją „Równe Szanse” należącej do pięściarza.

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił wszystkie wnioski firmy FoodCare i tym samym podtrzymał w mocy wcześniejsze postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku zakazujące firmie FoodCare produkcji, sprzedaży i reklamy napojów energetycznych z oznaczeniem Tiger. Jednocześnie Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku Fundacji Równe Szanse i zawiesił postępowanie w związku z toczącymi się sprawami przed Urzędem Patentowym.

Dzisiejsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego oznacza, że nadal jest w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2013 r., który to wyrok jest na korzyść Fundacji „Równe Szanse”. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił wniosek firmy FoodCare o uchylenie nałożonych na tę spółkę sądowych zabezpieczeń w zakresie produkcji, sprzedaży i promocji napojów z oznaczeniem Tiger. 

Sąd Apelacyjny podtrzymał także nakaz nałożony na spółkę Wiesława Włodarskiego odnośnie udzielenia informacji o wielkości sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger. Informacje te posłużą do ustalenia wysokości odszkodowania od spółki FoodCare, która do tej pory uchylała się od podania tych informacji.

Sąd Apelacyjny przychylił się również do wniosku Fundacji Równe Szanse o zawieszenie postępowania w związku z toczącymi się sprawami przez Urzędem Patentowym, w którym toczą się m.in. sprawy w zakresie znaków Tiger VIT i Tiger Energy Drink. Ten ostatni znak został zarejestrowany przez FoodCare w złej wierze, bez wiedzy Dariusza Tiger Michalczewskiego i wbrew umowie łączącej Fundację i FoodCare.

Jedyną firmą uprawnioną do produkcji i sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger jest Grupa Maspex Wadowice na bazie umowy podpisanej z Fundacją „Równe Szanse” Dariusza Michalczewskiego. Dzięki zawartej umowie Maspex uzyskał wyłączną licencję do używania oznaczenia Tiger i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu Tiger Dariusza Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych.

Przypomnijmy, że sprawa rozpoczęła się w 2010 roku, gdy Dariusz Tiger Michalczewski i jego Fundacja rozwiązali umowę promocyjną zawartą z firmą FoodCare, wskutek czego wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego, a mimo to Spółka Foodare nadal prowadziła sprzedaż produktu z oznaczeniem Tiger oraz wykorzystywała skojarzenia ze znakiem Tiger, przy reklamie swojego nowego produktu. 

To kolejne orzeczenie, które jest na moją korzyść. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał zakaz sprzedaży,  produkcji i reklamy napojów z oznaczeniem Tiger nałożony na firmę FoodCare i tym samym oddalił  wniosek FoodCare. Sąd przychylił się również do wniosku Fundacji o zawieszenie postępowania w związku ze sprawami toczącymi się przed Urzędem Patentowym. Ta sądowa batalia, która trwa już kilka lat, wymaga ode mnie olbrzymiej cierpliwości, siły i bez wątpienia jest jedną z najważniejszych walk w moim życiu. Ale mówiłem, że nie odpuszczę, bo nieuczciwych zachowań i ciosów poniżej pasa nie można tolerować bez względu na to, czy walczy się na ringu, czy dotyczy to biznesu” – mówi Dariusz Tiger Michalczewski.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram