Urlopy pracownicze i dokumentacja pracowników

Autor: Redakcja
Data dodania: 26 czerwca 2017
Kategoria:
Urlopy pracownicze i dokumentacja pracowników

Prowadzenie przedsiębiorstwa to marzenie wielu młodych ludzi. Nie da się ukryć, że jest to bardzo odpowiedzialny i wymagający proces. Doświadczenie w byciu przedsiębiorcą zdobywa się tak naprawdę przez całe życie, ale wiedza dotycząca zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej to wymóg konieczny, aby stać się dobrym przywódcą firmy. Jednym z obowiązków, z których musi wywiązywać się pracodawca, zatrudniając pracowników jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

Teczka pracownicza

Jak już zostało wspomniane, dokumentacja pracownicza jest to jeden z wymogów każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników. Warto jednak zaznaczyć, że wymóg ten dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umów opartych na kodeksie pracy, czyli inaczej mówiąc umowy o pracę. W związku z tym pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, które należą do umów cywilno-prawnych, nie podlegają obowiązkowi prowadzenia teczek pracowniczych.

Warto również dodać, że nie prowadzenie dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych na umowę o pracę, zgodnie z kodeksem pracy podlega karze grzywny. Każdy pracownik powinien mieć założoną swoją własną teczkę, a wszystkie te teczki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie powinny się one bowiem dostać w niepowołane ręce.

Co więcej, warto zaznaczyć, że dokumentacja pracownicza powinna być przechowywana przez całe 50 lat, więc należy je przechowywać w dobrych warunkach, aby nie uległy zniszczeniu. Zapewne pierwsze pytanie, jakie nasuwa się w tym momencie, to co zrobić z teczkami pracowniczymi w przypadku rozwiązania firmy wcześniej niż przed upływem 50 lat? W takim wypadku dokumenty należy oddać w ręce przeznaczonych do tego firm, których wykaz znajduje się w urzędach wojewódzkich.

Dokumentacja osobowa i dokumentacja płacowa

Dokumentację pracowniczą możemy podzielić na dwie główne grupy dokumentację osobową i płacową. Na dokumentację osobową składają się przede wszystkim: akta osobowe pracowników oraz wszelkiego rodzaju rejestry i wykazy. Dokumentacja płacowa natomiast jak sama nazwa wskazuje, zawiera dokumenty związane z wypłacanym wynagrodzeniem.

Dokumentację osobową dzieli się z kolei na 3 grupy:

  • Część A – w tej części znajdują się głównie dokumenty związane z procesem ubiegania się o pracę. Są to w związku z tym głównie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplomy, certyfikaty) świadectwa ukończenia szkoły czy też świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
  • Część B – ta część dotyczy głównie ustaleń związanych z obowiązkami oraz bieżącą dokumentacją związaną z odbywaniem stosunku pracy. W związku z tym w grupie tej znajdować się będą takie dokumenty jak: umowa o pracę, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP, czy też dokumenty związane z udzielaniem urlopów pracowniczych.
  • Część C – ta część związana jest bezpośrednio z ustaniem stosunku pracy, czyli przede wszystkim wypowiedzenia umowy, kopia świadectwa pracy, a czasem także umowa o zakazie konkurencji.

    Obowiązek prowadzenia dokumentacji płacowej włącza się do dokumentacji osobowej. Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić imienną dokumentację pracowniczą, związaną z wypłacanym wynagrodzeniem i innymi świadczeniami.
    Celem takiej dokumentacji jest kontrola realizacji uprawnień pracowniczych przez pracodawcę, a dla pracownika jest to dokument, dzięki któremu może sprawdzać, czy otrzymał wszystkie należne mu świadczenia. 

Dokumentacja płacowa dzieli się na dwie części:

  • Karta ewidencji czasu pracy, w której zawarte są informacje odnośnie nadgodzin, pracy w święta, urlopach, dyżurach, zwolnieniach, nieobecnościach w pracy,

Imienna karta, dotycząca wypłacanych świadczeń.

Urlopy pracownicze

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia lub ma zamiar zatrudniać pracowników, musi wiedzieć, czym są urlopy pracownicze, komu przysługują, kiedy, jak długo – wszystko zgodnie z aktualnymi przepisami. Poniżej znajdziesz krótki opis najważniejszych urlopów przysługujących pracownikowi:

                                           Szczegółowe informacje o urlopach pracowniczych znajdziesz na stronie
                                 https://6krokow.pl/urlopy-pracownicze-czyli-co-pracodawca-powinien-o-nich-widziec/

Urlop wypoczynkowy – przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Długość przysługującego urlopu zależy od stażu pracy. Pracownik, którego staż pracy jest krótszy niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu. Jeżeli pracownik ma za sobą ponad 10 – letni staż pracy, ma prawo do 26 dni urlopu.

Urlop bezpłatny – jak sama nazwa wskazuje, pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia podczas tego urlopu. W trakcie takiego urlopu pracodawca nie może zwolnić pracownika. Co ciekawe, taki urlop nie ma ograniczeń czasowych: może trwać 1 dzień, tydzień, miesiąc lub nawet rok. W przypadku urlopu, trwającego dłużej niż 3 miesiące, pracodawca, jak i pracownik mogą wystąpić o odwołanie się od urlopu.

Urlop macierzyński, tacierzyński, wychowawczy, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, prawo do corocznego zwolnienia z pracy w związku z wychowaniem dziecka – wszystkie z tych urlopów dotyczą pracowników i ich dzieci.

Urlop na żądanie – jest to przywilej pracownika, który nabył prawa urlopowe. Urlop na żądanie wynosi 4 dni i jest częścią urlopy wypoczynkowego. Różnica polega na tym, że urlop na żądanie można zgłosić w tym samym dniu osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Urlop okolicznościowy – jest to dodatkowy urlop przewidziany na różne życiowe okoliczności, m.in. narodziny dziecka pracownika, ślub, czy śmierć bliskiej osoby. Taki urlop waha się od 1 do 2 dni.

Podanie o zasiłek pracodawcy – będąc pracodawcą, nie masz jako takiego prawa do urlopu, jednak w przypadku chęci pójścia na urlop macierzyński (a także ojcowski, tacierzyński, rodzicielski), można ubiegać się o zasiłek z ZUS – u. Należy złożyć wniosek 14 dni od dnia porodu.

Im więcej wiesz o prawach przysługujących Ci jako pracownikowi, tym mniejsze zagrożenie, że nieuczciwe podmioty Cię wykorzystają. Jeżeli zatrudniasz zaś pracowników, musisz honorować każde ich prawo. Za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, grożą Ci wysokie kary.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram