UOKiK: Przedsiębiorco nie zmawiaj się!

Autor: Redakcja
Data dodania: 4 maja 2012
Kategoria:
przedsiebiorco_nie_zmawiaj_sie

W ramach kampanii „Przedsiębiorco nie zmawiaj się” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stworzył cykl sześciu odcinków, poświęcony tematowi niedozwolonych porozumień wśród przedsiębiorców.

W myśl ustawy antymonopolowej niedozwolone jest zawieranie porozumień, których celem jest wyeliminowanie konkurencji.m.in. poprzez wspólne ustalanie cen towarów lub usług. Takie praktyki należą do najgroźniejszych naruszeń konkurencji. Ich skutki są odczuwalne m.in. przez konsumentów, którzy zmuszeni są płacić wyższe ceny niż w przypadku niezakłóconej rywalizacji rynkowej przedsiębiorców. Są one również niezwykle trudne do wykrycia, ze względu na ich niejawny charakter. Maksymalna sankcja finansowa za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynosi 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

To, że nie ma umowy na papierze nie znaczy iż nie ma zmowy, liczy się fakt ustalenia ceny.

Do najpoważniejszych porozumień należą te zawierane między konkurentami, czyli przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu tzw. porozumienia horyzontalne. Takie praktyki eliminują konkurencję właśnie tam, gdzie przynosi ona najwięcej korzyści, bowiem ceny czy inne warunki kontraktów powinny być wynikiem rywalizacji rynkowej, nie zaś wspólnych ustaleń podmiotów biznesowych. Dotyczy to także porozumień wertykalnych (m.in. franczyza), które łączą nie konkurentów, lecz partnerów w grze rynkowej, czyli podmioty działające na różnych poziomach obrotu. Wpływ tego typu porozumień na konkurencyjność rynku jest niewątpliwy. Z zasady porozumienia takie zwiększają konkurencję międzymarkową (inter-brand competition) kosztem konkurencji wewnątrzmarkowej (intra-brand competition). Od oceny prawodawcy zależy, czy ten skutek uznany zostanie za pożądany.

Jednak ujednolicenie cen nie zawsze oznacza, że mamy do czynienia z niedozwolonym porozumieniem. Niekiedy wynika ono z faktu, że przedsiębiorcy monitorują ceny konkurentów, kierując się ich wysokością przy ustalaniu własnych. Naśladownictwo cenowe nie jest nielegalne. Przedsiębiorca może – a z punktu widzenia własnych interesów nawet powinien – kształtować swoje ceny w odniesieniu do konkurentów. Nielegalne są natomiast wszelkie formy uzgadniania cen. Nieważne, czy odbywa się to bezpośrednio (na przykład umowa dotycząca stosowania sztywnych stawek opłat za usługi), czy też pośrednio (na przykład udział w porozumieniu umożliwiającym jego uczestnikom ujednolicenie cen).

Warto wiedzieć, w którym miejscu przebiega granica między tym, co prawo dopuszcza, a na co już nie zezwala.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram