UOKiK karze, Sfinks zaskarży

Autor: Redakcja
Data dodania: 28 czerwca 2013
Kategoria:
uokik sphinx

uokik sphinx

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Sfinks Polska karę
w wysokości ponad 464 tysięcy złotych za narzucanie swoim partnerom handlowym sztywnych i minimalnych cen towarów w systemie franczyzowym. Zarząd spółki nie zgadza się z decyzją UOKiK i zamierza ją zaskarżyć.
W grudniu 2012 r. UOKiK wszczął postępowanie, w którym przeanalizowane zostały umowy stosowane przez spółkę Sfinks Polska oraz zasady, na podstawie których działa zarządzana przez nią sieć restauracji Sphinx. Pod tą marką działa 91 placówek, z czego 45 to restauracje franczyzowe, prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców.
Po przeprowadzeniu postępowania urząd uznał, że spółka zobowiązuje franczyzobiorców do stosowania sztywnych cen sprzedaży produktów w sieci restauracji Sphinx. Nie mogą oni również stosować akcji promocyjnych bez uprzedniej zgody Sfinks Polska.
Porozumienie trwa nieprzerwanie od 2000 roku. W tym czasie przedsiębiorcy nie mogli stosować innych cen niż ustalone ze spółką Sfinks Polska. Za złamanie zasad porozumienia groziły kary umowne, a nawet możliwość rozwiązania umowy. Skutki porozumienia są odczuwalne również przez konsumentów, którym ograniczono możliwość zakupu w restauracjach sieci Sphinx po cenach niższych niż odgórnie narzucone.
Jak podkreśla urząd franczyzodawca może udzielać swojemu kontrahentowi instrukcji działania, jednak franczyzobiorcy działają na własny rachunek i ryzyko. Oznacza to, że zabronione jest narzucanie im sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży produktów, podobnie jak w przypadku innych wertykalnych porozumień pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Takie praktyki uznawane są za jedne z najcięższych naruszeń prawa konkurencji.
Z tych względów UOKiK nałożył na spółkę Sfinks Polska karę w wysokości 464 228,92 złotych i wezwał firmę do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk.
Tymczasem Sfinks nie zgadza się z decyzją UOKiK i broni swojej polityki cenowej.
„Polityka cenowa w naszych sieciach jest zgodna z przepisami, co potwierdzają też opinie prawne, jakimi dysponujemy. Decyzja Urzędu jest tendencyjna oraz pozbawiona obiektywizmu i jak sam Urząd napisał w komunikacie dla dziennikarzy – bezprecedensowa. Dlatego jedyną reakcją może być jej zaskarżenie. Czujemy się skrzywdzeni decyzją Urzędu, bowiem brak w niej chociażby jednej pozytywnej uwagi na temat stosowania ujednoliconych cen (ale nie sztywnych, jak to wbrew naszym wyjaśnieniom się nam przypisuje) które są najniższe z możliwych”, powiedział Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.
„Jako prawnik jestem oburzony sposobem postępowania UOKiK w sprawie Sfinksa”, mówi  Dariusz Górnicki, pełnomocnik Sfinks Polska, Kancelaria Radców Prawnych Górnicki, Durowicz, Badowska-Domagała. „Urząd dostarczył decyzję kurierem w środę  około południa naszej kancelarii prawnej i w efekcie nasi prawnicy zaczęli zapoznawać się z dokumentem liczącym kilkadziesiąt stron dopiero po południu, a spółka jeszcze później. Konferencja prasowa, do której UOKiK miał możliwość się przygotować, została zaplanowana już na czwartek na godz. 10:00. Czy można ten zadziwiający pośpiech UOKiK odczytać inaczej niż jako utrudnianie nam publicznej obrony? I czy na pewno jest to właściwy tryb postępowania urzędu, który ma stać na straży uczciwej konkurencji? Taka forma komunikacji w przypadku postępowań i dotychczasowej praktyki jest wyjątkowa, wręcz niespotykana – dodaje.
Spółka uważa decyzję za niesprawiedliwą zaznaczając, że Sfinks Polska potraktowany został jako szczególnie negatywny podmiot dlatego, że jako franczyzodawca jest liderem zawartych porozumień.  Zdaniem spółki - wbrew opinii urzędu - fakt, iż jest liderem nie stanowi przy tym jego winy, lecz raczej zasługę w stosunku do klientów, skoro w efekcie  sieć świadczy jednolitą usługę. Jednocześnie Sfinks sugeruje, że czas poszukiwania dodatkowych dochodów budżetowych przesłania realizm i obiektywizm oceny prawnej wydanej przez UOKiK.
Źródło: Uokik.gov.pl, Sfinks.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Sfinks Polska karę w wysokości ponad 464 tysięcy złotych za narzucanie swoim partnerom handlowym sztywnych i minimalnych cen towarów w systemie franczyzowym. Zarząd spółki nie zgadza się z decyzją UOKiK i zamierza ją zaskarżyć.

W grudniu 2012 r. UOKiK wszczął postępowanie, w którym przeanalizowane zostały umowy stosowane przez spółkę Sfinks Polska oraz zasady, na podstawie których działa zarządzana przez nią sieć restauracji Sphinx. Pod tą marką działa 91 placówek, z czego 45 to restauracje franczyzowe, prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców.

 Po przeprowadzeniu postępowania urząd uznał, że spółka zobowiązuje franczyzobiorców do stosowania sztywnych cen sprzedaży produktów w sieci restauracji Sphinx. Nie mogą oni również stosować akcji promocyjnych bez uprzedniej zgody Sfinks Polska.
Porozumienie trwa nieprzerwanie od 2000 roku. W tym czasie przedsiębiorcy nie mogli stosować innych cen niż ustalone ze spółką Sfinks Polska. Za złamanie zasad porozumienia groziły kary umowne, a nawet możliwość rozwiązania umowy. Skutki porozumienia są odczuwalne również przez konsumentów, którym ograniczono możliwość zakupu w restauracjach sieci Sphinx po cenach niższych niż odgórnie narzucone.
Jak podkreśla urząd franczyzodawca może udzielać swojemu kontrahentowi instrukcji działania, jednak franczyzobiorcy działają na własny rachunek i ryzyko. Oznacza to, że zabronione jest narzucanie im sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży produktów, podobnie jak w przypadku innych wertykalnych porozumień pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Takie praktyki uznawane są za jedne z najcięższych naruszeń prawa konkurencji.
Z tych względów UOKiK nałożył na spółkę Sfinks Polska karę w wysokości 464 228,92 złotych i wezwał firmę do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk.
Tymczasem Sfinks nie zgadza się z decyzją UOKiK i broni swojej polityki cenowej.
Polityka cenowa w naszych sieciach jest zgodna z przepisami, co potwierdzają też opinie prawne, jakimi dysponujemy. Decyzja Urzędu jest tendencyjna oraz pozbawiona obiektywizmu i jak sam Urząd napisał w komunikacie dla dziennikarzy – bezprecedensowa. Dlatego jedyną reakcją może być jej zaskarżenie. Czujemy się skrzywdzeni decyzją Urzędu, bowiem brak w niej chociażby jednej pozytywnej uwagi na temat stosowania ujednoliconych cen (ale nie sztywnych, jak to wbrew naszym wyjaśnieniom się nam przypisuje) które są najniższe z możliwych”, powiedział Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.
Jako prawnik jestem oburzony sposobem postępowania UOKiK w sprawie Sfinksa”, stwierdził  Dariusz Górnicki, pełnomocnik Sfinks Polska, Kancelaria Radców Prawnych Górnicki, Durowicz, Badowska-Domagała. „Urząd dostarczył decyzję kurierem w środę  około południa naszej kancelarii prawnej i w efekcie nasi prawnicy zaczęli zapoznawać się z dokumentem liczącym kilkadziesiąt stron dopiero po południu, a spółka jeszcze później. Konferencja prasowa, do której UOKiK miał możliwość się przygotować, została zaplanowana już na czwartek na godz. 10:00. Czy można ten zadziwiający pośpiech UOKiK odczytać inaczej niż jako utrudnianie nam publicznej obrony? I czy na pewno jest to właściwy tryb postępowania urzędu, który ma stać na straży uczciwej konkurencji? Taka forma komunikacji w przypadku postępowań i dotychczasowej praktyki jest wyjątkowa, wręcz niespotykana", dodał.
Spółka uważa decyzję za niesprawiedliwą zaznaczając, że Sfinks Polska potraktowany został jako szczególnie negatywny podmiot dlatego, że jako franczyzodawca jest liderem zawartych porozumień.  Zdaniem spółki - wbrew opinii urzędu - fakt, iż jest liderem nie stanowi przy tym jego winy, lecz raczej zasługę w stosunku do klientów, skoro w efekcie  sieć świadczy jednolitą usługę. Jednocześnie Sfinks sugeruje, że czas poszukiwania dodatkowych dochodów budżetowych przesłania realizm i obiektywizm oceny prawnej wydanej przez UOKiK.
Źródło: Uokik.gov.pl, Sfinks.pl

Dołącz do newslettera

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram