Ułatwienia w rozliczeniu podatku dochodowego dla firm 

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

W ramach obowiązującej od 1 stycznia 2015 roku tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej Ministerstwo Gospodarki wprowadza szereg ułatwień w rozliczaniu podatku dochodowego. Są to m.in. rozwiązania adresowane do przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych oraz propozycja zwolnienia z podatku dochodowego wartości świadczenia z tytułu korzystania z organizowanego przez pracodawcę zbiorowego dowozu do pracy.

W myśl obowiązujących dotychczas przepisów zaliczka na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru stanowiła podstawę opodatkowania VAT. Nie stanowiła natomiast przychodu w podatku dochodowym. Takie rozwiązanie stanowiło utrudnienie, szczególnie dla firm wykonujących usługi o niewielkiej wartości, przy których zwyczajowo pobiera się zaliczki (np. usługi optyczne, remontowo-budowlane czy fotograficzne).

Rozwiązania resortu gospodarki pozwalają podatnikom zdecydować, czy zamierzają rozliczać zaliczki w podatku dochodowym na dotychczasowych zasadach, czy chcą zaliczyć je do przychodu w dniu pobrania wpłaty.

Resort gospodarki proponuje ponadto zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (tj. autobusem/busem).

Propozycje ministerstwa w ramach czwartej transzy ustaw dergulacyjnych mają uprościć system rozliczeń w tym zakresie. Nowe przepisy mają służyć też osiągnięciu istotnych celów społecznych. Promują one m.in zatrudnienie osób bezrobotnych, szczególnie tych, którzy mieszkają na terenach szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram