Trendy na rynku odzieży i obuwia

Autor: Redakcja
Data dodania: 7 października 2013
Kategoria:

Rok 2012 był trudnym rokiem dla rynku odzieży i obuwia w Polsce. Sytuacja makroekonomiczna się pogorszyła, na rynku panowały nie najlepsze nastroje. Warto podkreślić, że choć takiego zdania są w przeważającej części mniejsi gracze, to także dla części czołowych graczy wyniki za 2012 rok są poniżej oczekiwań.

Wyniki badania PMR przeprowadzonego wśród firm obecnych na rynku odzieży i obuwia w Polsce pokazują, że choć przychody większości firm odzieżowych oraz obuwniczych wzrosły w 2012 roku w porównaniu do roku wcześniejszego, to widać przesunięcia pomiędzy kategoriami w porównaniu do ubiegłorocznego badania. Udział firm, które zanotowały wzrost przychodów spadł o 5 p.p. głównie na rzecz tych, których dochody spadły.

Gorzej być nie może

W 2012 roku sprzedaż odzieży i obuwia wzrosła, ale wolniej niż w roku 2011 – według szacunków PMR, o ponad 2% i w rezultacie wartość rynku odzieży i obuwia wyniosła prawie 29 mld zł.

pmr1

Na 2013 rok prognozujemy dalszy spadek dynamiki – na poziomie ok. 1%. Jak wynika z badania PMR, nastroje w branży dalekie są od optymistycznych. Tylko co piąty przedstawiciel badanych firm ocenił aktualną sytuację jako dobrą, podczas gdy niemal połowa postrzega ją negatywnie. W ocenie ponad połowy respondentów sytuacja na rynku w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie. W porównaniu do minionego roku widać wzrost udziału ocen pozytywnych. Paradoksalnie jednak, nie oznacza to, że w opinii badanych pojawiły się już zwiastuny poprawy koniunktury – respondenci budują swoje oceny raczej na przekonaniu o bardzo złej sytuacji, które nie może już ulec pogorszeniu. Niewątpliwie sytuację w branży pogorszyła przedłużająca się w tym roku zima.
Zdaniem obecnych na rynku graczy dynamika rynku będzie nadal hamować, głównie z uwagi na niską konsumpcję. Mniejsza zasobność portfela powoduje, że konsumenci ostrożniej wydają pieniądze. Klienci niechętnie kupują produkty po normalnej cenie, nawet z mniejszymi zakupami wstrzymują się do czasu wyprzedaży. Na detalistach wymusza to niższe marże. W takiej sytuacji, nawet, jeśli mamy do czynienia ze wzrostem liczby sprzedawanych sztuk, niekoniecznie przekłada się to na wartość sprzedawanej odzieży i obuwia.

Winni są konkurenci i klienci

Wyniki badania PMR pokazują, że choć ogólna sytuacja w branży jest trudna, to 13% badanych nie było w stanie wymienić żadnej konkretnej bariery utrudniającej prowadzenie działalności gospodarczej na rynku odzieżowym lub obuwniczym.
Odpowiedzi respondentów biorących udział w badaniu zdają się nie pozostawiać złudzeń co do faktu, że sytuacja na rynku odzieżowym i obuwniczym jest coraz trudniejsza. Wymusza to na firmach elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany.
Struktura odpowiedzi różni się wyraźnie w porównaniu do tej uzyskanej w ubiegłorocznej edycji badania. Wtedy najwięcej osób zwracało uwagę na małą liczbę klientów, a także ich zubożenie (43%). Co trzeci badany (31%) wskazywał na wysokie koszty wynajmu powierzchni handlowych.

Tegoroczne badanie pokazuje, że w opinii co trzeciego respondenta (33%) głównym utrudnieniem w prowadzeniu działalności zaczyna być wysoki poziom konkurencji, skupionej przede wszystkim na walce cenowej (w ubiegłym roku bariera numer trzy).
Badani wskazują także na wysokie koszty wynajmu powierzchni handlowej w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach (22%) oraz związane z tym trudności w wynajmowaniu najbardziej atrakcyjnych powierzchni w samych centrach, galeriach handlowych (10%). W opinii wielu respondentów właściciele centrów handlowych wykorzystują sytuację i starają się zawierać niekorzystne z punktu widzenia detalistów długoterminowe umowy, które nie podlegają negocjacji w okresie spadku sprzedaży.
Trudna sytuacja w branży wynika bezpośrednio z mniejszej liczby klientów. Respondenci wskazują albo na mniejszą niż dotychczas liczbę konsumentów (14%) albo na zubożenie polskiego klienta, który dysponuje mniejszymi środkami na zakupy odzieżowe czy obuwnicze.

pmr2

Coraz lepsze wskaźniki makroekonomiczne prognozowane na następne dwa lata 2014-2015 powinny przełożyć się na dobre nastroje konsumenckie i większą skłonność do zakupów odzieży i obuwia, a tym samym wyższą dynamikę sprzedaży.

Katarzyna Twardzik
Analityk rynku handlu detalicznego PMR

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - O tym się mówi

Data dodania: 9 maja 2022
Kupować czy pożyczać? – oto jest pytanie
Data dodania: 25 kwietnia 2022
Czy grozi nam wojna o wodę?
Data dodania: 28 marca 2022
Doceniliśmy pracę zdalną
Data dodania: 17 marca 2022
Czy konwersje to przyszłość nieruchomości komercyjnych

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram