Tego nie wolno doradcom ubezpieczeniowym

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages

Rynek finansowo-ubezpieczeniowy przeżywa rozkwit. Działają na nim zarówno pojedyncze biura doradcze, jak i placówki sieciowe, których wciąż przybywa. Nie wszystkie jednak działają zgodnie z prawem. Sprawdź, czego nie wolno robić doradcom ubezpieczeniowym.

Po otrzymaniu zawiadomienia od konsumenta UOKiK zajął się analizą praktyk Biura Doradczego VOX z Szydłowca (zajmuje się m.in. dochodzeniem w imieniu klientów roszczeń od zakładów ubezpieczeniowych).

Postępowanie Urzędu wykazało, że w umowach zawieranych z konsumentami przedsiębiorca zastrzegał m.in., że kwoty przyznanych świadczeń dla klienta od zakładów ubezpieczeń w terminie trzech miesięcy po rozwiązaniu niniejszej umowy stanowić będą efekt działań i starań Biura Doradczego.

W opinii UOKiK praktyka ta umożliwiała przedsiębiorcy pobieranie wynagrodzenia niezależnie od tego czy przyczynił się on do odzyskania świadczeń przez klienta. Tymczasem zgodnie z prawem jeżeli przedsiębiorca nie wykonał umowy, nie należy mu się wynagrodzenie.

Urząd zakwestionował też m.in. stosowanie we wzorcach umownych postanowienia, zgodnie z którym konsumenci zrzekali się dochodzenia roszczeń od Biura Doradczego VOX w przypadku, gdy nie wykona ono zlecenia. Zdaniem UOKiK praktyka ta mogła być niezgodna z prawem, ponieważ ograniczała odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta za nienależyte wykonanie umowy. Gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań konsument ma prawo dochodzić rekompensaty.

W trakcie postępowania wyjaśniającego, bezpośrednio przed wszczęciem przez UOKiK postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Biuro Doradcze VOX zaniechało stosowania zakwestionowanych postanowień wzorców umownych. Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę obowiązek wysłania do konsumentów propozycji podpisania aneksów do obowiązujących jeszcze umów w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram