Szkolny biznes odżyje po wakacjach

Autor: Redakcja
Data dodania: 4 lipca 2011
Kategoria:


Franczyza w branży edukacyjnej nabiera coraz większego znaczenia. Tylko w segmencie szkół językowych w ciągu ostatniego półtora roku przybyło ponad 110 jednostek działających na zasadzie franczyzy.

Największe sieci szkół językowych rozwijających się poprzez franczyzę to Helen Doron, mobileEnglish, British School, Moose i Leader School - wynika z raportu Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych (ARSS) oraz portalu FranczyzawPolsce.pl.

Nie jest jednak regułą, że warto przystąpić do tych największych - radzą eksperci ARSS. Decyzja powinna być podyktowana lokalnymi uwarunkowaniami. Nie ma sensu, a często nawet i możliwości, otwarcia w małej bądź średniej miejscowości czy też w obrębie jednego osiedla lub dzielnicy kolejnej szkoły sieci, która już tam ma placówkę. Warto znaleźć dla siebie niszę, wyróżnić się czymś na rynku, wybrać koncept franczyzowy, który zapewnia mocne know-how, unikatowy program dydaktyczny oraz szereg narzędzi wsparcia, które umożliwią szkole odniesienie sukcesu. Mowa o takich narzędziach jak skuteczna reklama, szkolenia w zakresie obsługi klienta, kryteria rekrutacji pracowników, kontrola jakości nauczania etc.

Jakie trendy panują obecnie na rynku? Wyraźnie zauważalny jest przede wszystkim szybki rozwój segmentu rynku związanego z nauczaniem języków dzieci przy wykorzystaniu specjalnych metod nauczania, a także unikatowych, opracowanych specjalnie na potrzeby danego systemu materiałów dydaktycznych.

Franczyzobiorcy, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z nauczaniem kilkuletnich, a w niektórych przypadkach nawet kilkumiesięcznych dzieci mają do wyboru już 9 konceptów zarówno międzynarodowych, jak i polskich. Największymi sieciami dysponują Helen Doron, Early Stage, Kraina Baśni oraz Leonardo School.

Potwierdzeniem dużego potencjału tkwiącego w tym segmencie rynku jest pojawianie się na nim nowych graczy. W tym roku system franczyzowy związany z budową sieci specjalizującej się w nauczaniu dzieci, dotyczący prowadzenia przedszkoli anglojęzycznych uruchomiła firma British School, dysponująca siecią ponad 60 "dorosłych" szkół franczyzowych. Ponadto do Polski weszła sieć Pingu's English, będąca częścią jednej z największych grup edukacyjnych na świecie - Linguaphone Group. Licencję master na Pingu's English zakupiła polska firma - Centrum Językowe Idea - działająca od 1998 roku.

Pozostałe systemy sieciowe z branży to szkoły o klasycznych metodach nauczania, kierujące swoją ofertę edukacyjną do dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Dominującą grupę wśród nich stanowią sieci szkół stacjonarnych, posiadających konkretne placówki, w których odbywają się zajęcia. Ale coraz popularniejsze stają się także szkoły mobilne, a więc zatrudniające lektorów, którzy dojeżdżają do klienta.

Sieci szkół mobilnych oferujących franczyzę jest tylko trzy - mobileEnglish, Moose oraz mSchool - ale za to są one dość liczne i rozwijają się dynamicznie. Łącznie liczą 125 jednostek. W ramach 7 sieci szkół stacjonarnych działa natomiast 145 szkół. Wspomnieliśmy już także o dużej popularności konceptów szkół dla najmłodszych - w ramach 9 tego typu sieci działa ponad 270 oddziałów.

Największe sieci franczyzowe szkół językowych
stan na czerwiec 2011

szkoly_2011_wykres

Nakłady niezbędne do uruchomienia własnej szkoły językowej we franczyzie można liczyć już od kilku tysięcy złotych. Mniej niż 10 tys. zł wystarczy na otwarcie: mobileEnglish (w mieście do 60 tys. mieszkańców), Moose (w mieście do 100 tysięcy mieszkańców) i mSchool. Słowem, dotyczy to wszystkich sieci mobilnych, przystąpienie do nich wiąże się bowiem przede wszystkim z zakupem licencji, w ramach których franczyzobiorca otrzymuje know-how konceptu oraz wsprcie marketingowe.

W przypadku szkół stacjonarnych jednoznaczne określenie kosztów jest znacznie trudniejsze, bowiem oprócz licencji składa się na nie adaptacja lokalu. W zależności od jego stanu wyjściowego środki potrzebne na remont mogą być znacząco różne.

Abrakadabra Centrum Języków Obcych Dla Dzieci szacuje, że adaptacja jednej sali o powierzchni ok. 20 mkw. to wydatek rzędu 1500-2000 zł. Cena za licencję na prowadzenie szkoły w tej sieci waha się natomiast w przedziale 3-7 tys. zł. Minimalne koszty otwarcia klasycznej szkoły stacjonarnej szacowane są na ok. 40 tys. zł - taką kwotę podają  m.in. British School oraz Profi Lingua, ale obie jednocześnie zaznaczają, że może być ona dużo wyższa. British School górną granicę ustaliła na ok. 100 tys. zł, Profi-Lingua – na ok. 150 tys. zł.

Kwestią niemniej istotną są dochody, na jakie może liczyć osoba zakładająca szkołę językową. Ważnymi czynnikami wpływającymi na ich wysokość są oczywiście aktywność i umiejętności jej właściciela, ale także wielkość rynku i konkurencja w danej miejscowości. Nie bez powodu szkoły mobilne koszty licencji uzależniają właśnie od wielkości miasta. Od niego zależne będą także dochody. I tak sieć Moose szacuje, że właściciel oddziału w mieście 50-tysięcznym może liczyć na ponad 40 klientów. Wówczas dochód franczyzobiorcy wyniesie niespełna 3 tys. zł miesięcznie. Jeśli jednak samodzielnie będzie prowadził zajęcia i nie będzie musiał opłacać lektorów, wzrośnie on do blisko 7 tys. zł.

Szacunki przygotowane przez Open School wskazują na to, że także przy szkole stacjonarnej istnieje duża zależność między wielkością miasta a wysokością dochodów. Według tej sieci, właściciele szkół w miastach do 40 tys. mieszkańców mogą liczyć na ok. 50 tys. zł dochodów rocznie, przy ponad 100 tys. mieszkańców jest to już blisko 200 tys. zł, zaś w największych miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 250 tys. osób roczne dochody szkoły mogą przewyższyć 350 tys. zł.

Więcej informacji na temat systemów franczyzowych w branży szkół językowych, a także innych segmentach rynku edukacyjnego można znaleźć z raporcie ARSS i portalu FranczyzawPolsce.pl, klikając w ten link.

Joanna Cabaj - Bonicka

 

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - O tym się mówi

zobacz więcej

Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram