Franczyza w Polsce

Autor:

22 stycznia 2020 roku zapraszamy na szkolenie "Zarządzanie siecią franczyzową". Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorstw, w których już istnieje system franczyzowy.

Zakres tematyczny obejmuje wszystkie potrzebne zagadnienia, które są pomocne w skutecznym zarządzaniu systemem franczyzowym. Głównym celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi ułatwiających weryfikowanie na jakim poziomie efektywności system funkcjonuje i co zrobić aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań. Na szkoleniu dowiesz się jak rozwijać sieć franczyzową bezpiecznie i długofalowo.

CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy praktycznej na temat kluczowych czynników determinujących rozwój sieci franczyzowej, agencyjnej, dystrybucyjnej lub partnerskiej – decydujących o sukcesie bądź porażce systemu na rynku.

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających na efektywne budowanie i kierowanie siecią.

 • Zapoznanie się z metodami pozyskiwania i weryfikowania franczyzobiorców, inwestorów i partnerów w dopasowaniu do indywidualnej specyfiki systemu franczyzowego.

 • Uświadomienie znaczenia procesu wdrażania i szkoleń dla prawidłowego funkcjonowania sieci franczyzowej.

 • Uświadomienie uczestnikom jak ważne jest monitorowanie efektywności funkcjonowania sieci franczyzowej.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Wybór strategii rozwoju systemu franczyzowego a sposoby pozyskiwania franczyzobiorców.
 • Zaplanowanie procesu rekrutacji w zależności od etapów rozwoju systemu franczyzowego.

 • Jak ustrzec się podstawowych błędów, jakie są popełniane przez franczyzodawców w procesie rekrutacji franczyzobiorców.

 • Budowa działu rozwoju sieci franczyzowej / zarządzanie siecią franczyzową:

  • Struktura organizacyjna.

  • Zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk w dziale rozwoju sieci franczyzowej.

  • Podstawowe dokumenty służące do skutecznego zarządzania siecią franczyzową.

  • Tworzenie planu rozwoju sieci.

  • Tworzenie planu rozwoju pojedynczej placówki franczyzowej.

 • Narzędzia utrzymywania skutecznych relacji z franczyzobiorcami w celu zapewnienia lojalności i metody ich wprowadzania.

 • Zarządzanie dokumentacją systemu franczyzowego.

 • Zarządzanie zmianą w ofercie franczyzowej systemu.

 • Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie i konsultacje indywidualne prowadzi partner w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych - Andrzej Krawczyk.


CENA SZKOLENIA: 700 zł + VAT. W tej cenie zawierają się materiały szkoleniowe i wyżywienie.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Aby zgłosić uczestnictwo w szkoleniu, skontaktuj się z Martą Krawczyk

e-mail: mkrawczyk@arss.com.pl

mobile: 604 779 709Szkolenia

DLA FRANCZYZODAWCÓW

ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ - 22.01.2020

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ FRANCZYZĘ - 15.01.2020

DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW

FRANCZYZA - SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES - 29.01.2020

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą