Franczyza w Polsce

"Franczyza - sposób na własny biznes" - to szkolenie, które organizujemy w Warszawie, 29 listopada  2017 roku. Jest ono adresowane do osób indywidualnych, które chcą przystąpić do istniejących systemów sieciowych. Zapraszamy do zapoznania się z programem i warunkami.

Jego zaletą są małe grupy szkoleniowe (4-6 osób). W zależności od preferencji klientów, szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem metod podających w formie bloków wykładowych oraz z zastosowaniem metod aktywizujących – czyli w formie warsztatów dydaktyczno-doradczych.

CEL SZKOLENIA:

 • uświadomienie kandydatom na partnerów systemów sieciowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach sieci,
 • sprawdzenie i diagnoza predyspozycji osobowościowych niezbędnych do prowadzenia własnej firmy i działania w warunkach systemu sieciowego,
 • sprawdzenie wiedzy ekonomicznej na poziomie niezbędnym do prowadzenia własnej firmy i przeprowadzenie szkolenia wyrównującego poziom tej wiedzy,
 • przedstawienie mocnych i słabych stron współpracy z operatorem sieci,
 • przedstawienie aktualnych źródeł pozyskiwania środków na zakup licencji oraz na start i rozwój firmy,

FORMA SZKOLENIA:

Siedmiogodzinny blok szkoleniowo-konsultacyjny zawierający:

dwa testy:

- indywidualne predyspozycje osobowe sprzyjające założeniu i właściwemu prowadzeniu firmy w oparciu o franczyzę,

- indywidualny poziom podstawowej wiedzy ekonomicznej, niezbędnej do prowadzenia firmy,

 1. indywidualne omówienie wyników testów dla każdego z uczestników,
 2. wykład na temat warunków działania we franczyzie, poparty przykładami z funkcjonujących na rynku polskim sieci,
 3. omówienie zawartości pakietu franczyzowego oraz zasad kalkulacji opłacalności inwestycji w licencję franczyzową,
 4. zajęcia warsztatowe z podstaw wiedzy ekonomicznej niezbędnej do prowadzenia własnej firmy: skąd się bierze zysk, majątek firmy i źródła jego pochodzenia, rachunek opłacalności inwestycji we franczyzę, przepływy gotówkowe,

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 1. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 2. pisemny komentarz do wyników testów,
 3. Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu.

 


 

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:
450 zł + VAT za 1 osobę.

ARSS wystawia fakturę VAT dla każdego uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Aby zgłosić uczestnictwo w szkoleniu, skontaktuj się z Martą Krawczyk

e-mail: mkrawczyk@arss.com.pl

mobile: 604 779 709

tel: 0 22 861 53 41

ul.
Korfantego 58,
01- 496 Warszawa
email: biuro@arss.com.pl
www.arss.com.pl

 

Pin It
Oceń: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Najnowsze franczyzy

Szkolenia

DLA FRANCZYZODAWCÓW

ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ - 16.11.2017

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ FRANCZYZĘ - 23.11.2017

DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW

FRANCZYZA - SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES - 29.11.2017

SONDA - MIEJ WŁASNE ZDANIE!

Na co zwracasz uwagę w pierwszej kolejności w ofercie współpracy franczyzowej?

42.1%
27.4%
14.7%
5.3%
9.5%