Franczyza w Polsce

Autor:

Twoja firma planuje budowę systemu franczyzowego? Dowiedz się, jak zrobić to najlepiej - skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej i weź udział w szkoleniu "Rozwój firmy poprzez franczyzę". Zapraszamy już 15 stycznia 2020 roku. 

CEL SZKOLENIA:

 • Uświadomienie przedstawicielom firm, zamierzających przystąpić do budowy sieci franczyzowej (agencyjnej, dystrybucyjnej) specyfiki warunków prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o sprzedaż licencji.
 • Omówienie kolejnych etapów i zakresu prac związanych z tworzeniem oferty franczyzy.
 • Przedstawienie szans i zagrożeń dla firmy decydującej się na rozwój poprzez utworzenie sieci oraz omówienie najczęściej występujących problemów we współpracy między franczyzodawcą i franczyzobiorcami.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Przegląd rynku franczyzy w Polsce.
 • Co to jest franczyza i czym się różni od innych form prowadzenia biznesu.
 • Jakie warunki musi spełniać firma decydująca się na utworzenie systemu franczyzowego.
 • Szanse i zagrożenia dla firmy decydującej się na rozwój poprzez sprzedaż franczyzy.
 • Opracowanie koncepcji biznesowej systemu franczyzowego.
 • Zawartość pakietu franczyzowego (umowa franczyzy, podręcznik operacyjny, model biznesowy).
 • Prawa i obowiązki stron umowy franczyzy - praktyczne aspekty współpracy w ramach umów franczyzy.
 • Zawartość podręcznika operacyjnego.
 • Placówki pilotażowe i ich znaczenie dla budowy systemu franczyzowego.
 • Model biznesowy firmy franczyzodawcy i placówki franczyzobiorcy.
 • Jakie warunki musi spełniać kandydat na franczyzobiorcę (profil kandydata) i metody rekrutacji franczyzobiorców.
 • Marketing systemu franczyzowego (metody sprzedaży licencji franczyzowej).
 • Najczęstsze przypadki nieporozumień we współpracy we franczyzie i ich przyczyny.
 • Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Wzór umowy franczyzy wraz ze spisem treści.
 • Spis treści podręcznika operacyjnego.

Szkolenie i konsultacje indywidualne prowadzi partner w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych - Andrzej Krawczyk

CENA SZKOLENIA: 500 zł + VAT za 1 osobę.


ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Aby zgłosić się na szkolenie i uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Martą Krawczyk

e-mail: mkrawczyk@arss.com.pl

mobile: 604 779 709

Prowadzimy również szkolenia zamknięte, organizowane na zamówienie konkretnej firmy zainteresowanej podniesieniem kwalifikacji osób odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój sieci. Zakres tematyczny jest podobny do zakresu szkolenia otwartego ale z przeznaczeniem większej ilości czasu na tematy istotne dla zamawiającej szkolenie firmy. Miejsce, termin oraz czas trwania i cena takiego szkolenia ustalane są indywidualnie.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 1. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 2. wzór umowy franczyzowej wraz ze spisem treści
 3. spis treści podręcznika operacyjnego
 4. Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu

Prezentacje franczyzSzkolenia

DLA FRANCZYZODAWCÓW

ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ - 22.01.2020

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ FRANCZYZĘ - 15.01.2020

DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW

FRANCZYZA - SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES - 29.01.2020

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą