Franczyza w Polsce

Autor:

Twoja firma planuje budowę systemu sieciowego? Dowiedz się, jak zrobić to najlepiej - skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej i weź udział w szkoleniu "Rozwój firmy poprzez franczyzę". Zapraszamy już 30 października 2018 roku. 

CEL SZKOLENIA:

 • Uświadomienie przedstawicielom firm, zamierzających przystąpić do budowy sieci franczyzowej (agencyjnej, dystrybucyjnej) specyfiki warunków prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o sprzedaż licencji.
 • Omówienie kolejnych etapów i zakresu prac związanych z tworzeniem oferty franczyzy.
 • Przedstawienie szans i zagrożeń dla firmy decydującej się na rozwój poprzez utworzenie sieci oraz omówienie najczęściej występujących problemów we współpracy między franczyzodawcą i franczyzobiorcami.

FORMA SZKOLENIA:

Blok szkoleniowo-konsultacyjny zawierający:

 1. wykład na temat warunków i zasad współpracy w systemach franczyzowych poparty przykładami z funkcjonujących na rynku polskim sieci
 2. szczegółową informację na temat etapów budowy systemu franczyzowego
 3. omówienie wzoru modelu biznesowego systemu franczyzowego
 4. indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA SZKOLENIA

 • przegląd rynku franczyzy w Polsce
 • co to jest franczyza i czym się różni od innych form prowadzenia biznesu
 • jakie warunki musi spełniać firma decydująca się na utworzenie systemu franczyzowego
 • szanse i zagrożenia dla firmy decydującej się na rozwój poprzez sprzedaż franczyzy
 • opracowanie koncepcji biznesowej systemu franczyzowego
 • zawartość pakietu franczyzowego (umowa franczyzy, podręcznik operacyjny, model biznesowy)
 • prawa i obowiązki stron umowy franczyzy - praktyczne aspekty współpracy w ramach umów franczyzy
 • zawartość podręcznika operacyjnego
 • placówki pilotażowe i ich znaczenie dla budowy systemu franczyzowego
 • model biznesowy firmy franczyzodawcy i placówki franczyzobiorcy
 • jakie warunki musi spełniać kandydat na franczyzobiorcę (profil kandydata) i metody rekrutacji franczyzobiorców
 • marketing systemu franczyzowego (metody sprzedaży licencji franczyzowej)
 • najczęstsze przypadki nieporozumień we współpracy we franczyzie i ich przyczyny

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 1. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 2. wzór umowy franczyzowej wraz ze spisem treści
 3. spis treści podręcznika operacyjnego
PROWADZĄCY SZKOLENIA:
Szkolenie i konsultacje indywidualne prowadzi partner Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych - Andrzej Krawczyk

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:
450 zł + VAT za 1 osobę.

ARSS wystawia fakturę VAT dla każdego uczestnika szkolenia.

 


ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Aby zgłosić się na szkolenie i uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Martą Krawczyk

e-mail: mkrawczyk@arss.com.pl

mobile: 604 779 709

tel: 0 22 861 53 41

ul. Korfantego 58,
01- 496 Warszawa
email: biuro@arss.com.pl
www.arss.com.pl

Prowadzimy również szkolenie zamknięte, organizowane na zamówienie konkretnej firmy zainteresowanej podniesieniem kwalifikacji osób odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój sieci. Zakres tematyczny jest podobny do zakresu szkolenia otwartego ale z przeznaczeniem większej ilości czasu na tematy istotne dla zamawiającej szkolenie firmy. Miejsce, termin oraz czas trwania i cena takiego szkolenia ustalane są indywidualnie.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 1. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 2. wzór umowy franczyzowej wraz ze spisem treści
 3. spis treści podręcznika operacyjnego
 4. Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu

Prezentacje franczyz

Szkolenia

DLA FRANCZYZODAWCÓW

ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ - 12.11.2018

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ FRANCZYZĘ - 30.10.2018

DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW

FRANCZYZA - SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES - 15.11.2018

SONDA - MIEJ WŁASNE ZDANIE!

Jakie pytanie jako pierwsze zadałbyś franczyzodawcy podczas rozmowy na temat przystąpienia do sieci?

Jaka jest całkowita kwota inwestycji franczyzobiorcy? - 48.6%
Ile wynosi okres zwrotu z inwestycji? - 27%
Jakie są kary wynikające z umowy franczyzy? - 12.2%
Jakie know-how oferuje franczyzodawca? - 12.2%

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą