Franczyza w Polsce

Twoja firma planuje budowę systemu sieciowego? Dowiedz się, jak zrobić to najlepiej - skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej i weź udział w szkoleniu "Rozwój firmy poprzez franczyzę". Zapraszamy już 23 listopada 2017 r. 

CEL SZKOLENIA:

 • Uświadomienie przedstawicielom firm, zamierzających przystąpić do budowy sieci (franczyzowej, agencyjnej, dystrybucyjnej) specyfiki warunków prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o sieć.
 • Omówienie kolejnych etapów i zakresu prac związanych z tworzeniem sieci.
 • Przedstawienie szans i zagrożeń dla firmy decydującej się na rozwój poprzez utworzenie sieci oraz omówienie najczęściej występujących problemów we współpracy między licencjodawcą i licencjobiorcami.

FORMA SZKOLENIA:

Siedmiogodzinny blok szkoleniowo-konsultacyjny zawierający:

 1. wykład na temat warunków i zasad współpracy w systemach sieciowych poparty przykładami z funkcjonujących na rynku polskim sieci
 2. szczegółową informację na temat etapów budowy systemu sieciowego
 3. omówienie wzoru modelu biznesowego systemu sieciowego
 4. indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA SZKOLENIA

 • przegląd rynku systemów sieciowych w Polsce
 • co to jest franczyza i czym się różni od innych form prowadzenia biznesu
 • jakie warunki musi spełniać firma decydująca się na utworzenie systemu sieciowego
 • szanse i zagrożenia dla firmy decydującej się na rozwój poprzez sprzedaż licencji
 • opracowanie koncepcji biznesowej systemu sieciowego
 • zawartość pakietu licencyjnego (umowa, podręcznik operacyjny, model biznesowy)
 • prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej - praktyczne aspekty współpracy w ramach umów licencyjnych
 • zawartość podręcznika operacyjnego
 • placówki pilotażowe i ich znaczenie dla budowy systemu sieciowego
 • model biznesowy firmy licencjonodawcy i placówki licencjonowanej
 • jakie warunki musi spełniać kandydat na licencjonobiorcę (profil kandydata) i metody rekrutacji
 • marketing systemu sieciowego (metody sprzedaży licencji)
 • najczęstsze przypadki nieporozumień we współpracy w systemach sieciowych i ich przyczyny

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 1. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 2. wzór umowy franczyzowej wraz ze spisem treści
 3. spis treści podręcznika operacyjnego
 4. Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu
PROWADZĄCY SZKOLENIA:
Szkolenie i konsultacje indywidualne prowadzi partner Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych - Andrzej Krawczyk

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:
450 zł + VAT za 1 osobę.

ARSS wystawia fakturę VAT dla każdego uczestnika szkolenia.

 


ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Aby zgłosić się na szkolenie i uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Martą Krawczyk

e-mail: mkrawczyk@arss.com.pl

mobile: 604 779 709

tel: 0 22 861 53 41

ul. Korfantego 58,
01- 496 Warszawa
email: biuro@arss.com.pl
www.arss.com.pl

Prowadzimy również szkolenie zamknięte, organizowane na zamówienie konkretnej firmy zainteresowanej podniesieniem kwalifikacji osób odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój sieci. Zakres tematyczny jest podobny do zakresu szkolenia otwartego ale z przeznaczeniem większej ilości czasu na tematy istotne dla zamawiającej szkolenie firmy. Miejsce, termin oraz czas trwania i cena takiego szkolenia ustalane są indywidualnie.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 1. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 2. wzór umowy franczyzowej wraz ze spisem treści
 3. spis treści podręcznika operacyjnego
 4. Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu
Pin It
Oceń: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Najnowsze franczyzy

Szkolenia

DLA FRANCZYZODAWCÓW

ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ - 16.11.2017

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ FRANCZYZĘ - 23.11.2017

DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW

FRANCZYZA - SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES - 29.11.2017

SONDA - MIEJ WŁASNE ZDANIE!

Na co zwracasz uwagę w pierwszej kolejności w ofercie współpracy franczyzowej?

42.1%
27.4%
14.7%
5.3%
9.5%