Środki finansowania działalności gospodarczej

Data dodania: 28 maja 2018
Foto: Profi Credit

Foto: Profi Credit

Zakładając własny biznes nie zawsze dysponujemy odpowiednimi środkami, które pozwolą nam na jego rozwój i bieżąca działalność. Często brakuje nam gotówki na start, a także potrzebujemy wsparcia finansowego w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy, zanim ta zacznie przynosić zyski. Jakie są dostępne środki finansowania działalności gospodarczej i skąd je pozyskać?

Jeżeli mamy już działalność, możemy podzielić źródła jej finansowania na wewnętrzne i zewnętrzne. Najlepiej, jeżeli rozwój naszej firmy finansowany jest wewnętrznymi źródłami, na które składają się: zysk netto, odpisy amortyzacyjne, wpływ ze sprzedaży aktywów czy nadwyżki środków pieniężnych. Jednak jeżeli jeszcze nie prowadzimy działalności lub nie przynosi ona zysku, a tym bardziej nadwyżki wolnych środków finansowych, finansowanie wewnętrzne będzie niemożliwe. W takiej sytuacji szukamy finansowania zewnętrznego. W tej grupie możemy wymienić: kredyty bankowe, leasing, dotację, venture capital, angel of business oraz emisję akcji i papierów dłużnych.

Kredyt bankowy

Do najczęściej wybieranych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zarówno na początku jej istnienia, jak i w trakcie, gdy zależy nam na jej rozwoju, możemy zaliczyć kredyty bankowe. Kredyty bankowy może być najlepszą możliwością finansowania działalności gospodarczej, jednak jego otrzymanie często wymaga od nas przygotowania spójnego biznes planu oraz spełnienia wielu formalności. Ponadto najprawdopodobniej będziemy musieli wcześniej określić cel, na który przeznaczymy środki z kredytu, a następnie będziemy musieli udokumentować, że wydaliśmy pieniądze zgodnie z założeniem.

Pożyczki online

Pożyczki online jak np. w Profi Credit mogą być dobrą alternatywą dla kredytów bankowych. Najczęściej są łatwiej dostępne i wiążą się ze znacznie mniejszą ilością formalności. W wielu instytucjach wzięcie pożyczki online zajmuje nawet tylko kilka minut. Zaletą pożyczki online jest również to, że zwykle dostępna jest na dowolny cel, więc w razie zmiany planów, możemy przeznaczyć gotówkę na inną inwestycję, niż pierwotnie zakładana. Musimy mieć jednak świadomość, że pożyczki online zwykle dostępne są w niższych kwotach, niż kredyty bankowe. Ponadto z mniejszymi wymaganiami formalnymi mogą wiązać się wyższe koszty zobowiązania.

Dofinansowania

Zakładając działalność gospodarcza warto zorientować się, czy nie ma aktualnie dostępnych dofinansowań z Urzędu Pracy lub z funduszy Unii Europejskiej. Często tego typu środki finansowe dostępne są szczególnie dla osób, które są od jakiegoś czasu bezrobotne lub ich sytuacja życiowa sprawia, że mają utrudnioną aktywizację zawodową.

Leasing

Leasing jest popularną formą finansowania potrzebnego sprzętu, wyposażenia firmy czy samochodów. Przedmiotem leasingu mogą być nie tylko rzeczy ruchome, lecz także nieruchomości i grunty. Wyróżniamy leasing operacyjny i finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego leasingowana rzecz do końca trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingującej a my, jako przedsiębiorcy, nie możemy wliczyć jej do ewidencji środków trwałych i odliczać amortyzacji. Korzystając z leasingu finansowego, od początku trwania umowy leasingowana rzecz będzie własnością naszej firmy.

Inwestor

Jeżeli mamy dobry pomysł i koncepcję na biznes, możemy spróbować odnaleźć inwestora, który uwierzy w naszą wizje i przeznaczy na jej rozwój swoje środki pieniężne. Możemy spróbować na platformach crowdfoundingowych, gdzie różne osoby dają datki na określony cel. Jeżeli uda nam się zainteresować swoim pomysłem wiele osób, możemy zebrać całkiem sporą kwotę, która pozwoli nam wdrożyć w życie pomysł na biznes. Jeżeli nasz biznes jest obiecującym start-upem, możemy pozyskać finansowanie z funduszy venture capital, których celem jest wspomaganie dobrze rokujących przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w celu zwiększenia ich wartości i najczęściej odsprzedaży ich akcji, gdy osiągną zadowalające zyski. Podobną formą wsparcia finansowego są aniołowie biznesu. Tym mianem określa się prywatnych inwestorów, którzy przeznaczają własne środki finansowe na rozwój nowych firm. Aniołowie biznesu często również wspierają młodych przedsiębiorców swoją wiedza biznesową i doświadczeniem.
Jeżeli mamy już działalność, możemy podzielić źródła jej finansowania na wewnętrzne i zewnętrzne. Najlepiej, jeżeli rozwój naszej firmy finansowany jest wewnętrznymi źródłami, na które składają się: zysk netto, odpisy amortyzacyjne, wpływ ze sprzedaży aktywów czy nadwyżki środków pieniężnych. Jednak jeżeli jeszcze nie prowadzimy działalności lub nie przynosi ona zysku, a tym bardziej nadwyżki wolnych środków finansowych, finansowanie wewnętrzne będzie niemożliwe. W takiej sytuacji szukamy finansowania zewnętrznego. W tej grupie możemy wymienić: kredyty bankowe, leasing, dotację, venture capital, angel of business oraz emisję akcji i papierów dłużnych. Jak widzimy, dotacje na otwarcie firmy możemy pozyskać na wiele różnych sposobów.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design