Spada wskaźnik bezpieczeństwa prowadzenia biznesu

Autor: Redakcja
Data dodania: 26 czerwca 2014
Kategoria:
Foto: freeimages.com

W ostatnich trzech miesiącach bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażane wskaźnikiem BIG, spadło o 5 pkt. proc. i wynosi obecnie 14,32%. Wpływ na to ma m.in. nieterminowe regulowanie płatności, które stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na spadek wartości wskaźnika BIG wpływ ma kilka czynników, m.in. opinia, że nieterminowe regulowanie płatności to poważna bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz duża liczba negatywnych odpowiedzi związanych z problemem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Znaczenie ma także to, że o 8 pkt. proc. zwiększyła się liczba respondentów, którzy negatywnie oceniają, że suma przeterminowanych należności z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci przekracza 100 tys. złotych.

Po raz pierwszy notujemy spadek wskaźnika BIG od początku 2013 r. Na tle szybko rozwijającej się gospodarki i idących wraz z tym coraz lepszych prognoz, może to się wydawać niezrozumiałe. Naszym zdaniem przedsiębiorcy chcą zatrzymać kapitał na dalsze inwestycje, a koniunkturę wykorzystać do rozwoju swoich firm. Wzrost gospodarczy traktują jako ogromną szansę na rozwój. Wyniki sprzed trzech miesięcy zapowiadały, że właściciele firm planują przeprowadzić inwestycje w działania marketingowe, wzrost płac oraz większe zatrudnienie. Już teraz widać, że proces ten rozpoczął się, jednak potrzebuje on dodatkowych nakładów finansowych – mówi Mariusz Hildebrand, prezes zarządu BIG InfoMonitor.

Z raportu wynika również, że pomimo spadku głównego wskaźnika BIG, niektóre branże odczuły wzrost bezpieczeństwa. Należą do nich m.in. dostawcy usług masowych, dla których poziom wskaźnika wzrósł w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 8,4 pkt proc i osiągnął poziom 19,8%.

Z najnowszej edycji raportu wynika, że pomimo spadku głównego wskaźnika BIG są podstawy sądzić, że jest to jedynie chwilowa zmiana, a nie trwały trend. Dowodem na to jest taki sam jak trzy miesiące temu poziom negatywnych odczuć wśród respondentów na temat występowania nieterminowych płatności. Dlatego można spodziewać się, że w najbliższej przyszłości ożywienie gospodarcze znajdzie odzwierciedlenie w pozytywnych odczuciach respondentów. Jestem przekonany, że kolejny raport przyniesie nam wzrost głównego Indeksu BIG – podkreśla Marcin Ledworowski, wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 30 listopada 2022
Polacy chcą żyć zdrowo, przedsiębiorcy mogą na tym zarobić
Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram