Sieć supermarketów czeka na nowego właściciela

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Eko Holding
W trakcie prowadzonych postępowań Urząd uznał, że obie sprawy są skomplikowane i niezbędne jest przeprowadzenie m.in. analiz rynkowych.

Przedłuża się postępowanie w sprawie przejęcia 250 supermarketów przez jednego z największych dystrybutorów produktów FMCG. W ocenie UOKiK, sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowej analizy rynkowej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do drugiego etapu dwa postępowania w sprawie przejęcia przez Eurocash kontroli nad spółką Eko Holding oraz spółkami FHC-2 i Madas.

Pod koniec marca br. do UOKiK wpłynął wniosek Eurocash o zgodę na przejęcie Eko Holding. Miesiąc później Eurocash poprosił o zgodę na transakcję przejęcia spółek FHC-2 i Madas.

Eurocash zajmuje się m.in. hurtową i detaliczną sprzedażą artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku, wyrobów tytoniowych i prasowych, a także organizowaniem sieci  franczyzowych i partnerskich - ABC Sklepy po sąsiedzku, Delikatesy Centrum, Groszek, Euro Sklep, Gama, Lewiatan oraz Drogerie Koliber, które zrzeszają przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku oraz kosmetyków, artykułów higienicznych i chemii gospodarczej.

Spółki nabywane prowadzą przede wszystkim detaliczną sprzedaż artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. W trakcie prowadzonych postępowań Urząd uznał, że obie sprawy są skomplikowane i niezbędne jest przeprowadzenie m.in. analiz rynkowych oraz zbadania relacji istniejących pomiędzy Eurocash a sklepami działającymi w ramach sieci franczyzowych i partnerskich. Dlatego oba postępowania zostały skierowane do II fazy, co oznacza ich przedłużenie o 4 miesiące. 

Skomplikowana sprawa

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap postępowania trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może zostać wydłużone o 4 miesiące.

Wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana.
Jak pisaliśmy w marcu tego roku, Grupa Eurocash poinformowała o planach przejęcia 100% akcji EKO Holding, właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce.

W ocenie Grupy umożliwiłoby to rozwinięcie kompetencji kluczowych dla poprawy konkurencyjności polskich niezależnych sklepów detalicznych, które są głównymi klientami Grupy. Poprawi rentowność sklepów i wzmocni ich pozycję, by mogły konkurować z dyskontami.

Przynosząca straty sieć EKO pozyskałaby natomiast silnego strategicznego partnera dysponującego know-how i środkami niezbędnymi do odzyskania trwałej rentowności i zachowania ponad 3,7 tys. miejsc pracy. Docelowo, Grupa Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie z franczyzobiorcami z regionów działania tej sieci.

W ostatnich latach sytuacja finansowa EKO Holdingu pogorszyła się. W 2015 r. łączna sprzedaż zrealizowana przez tę sieć wyniosła około 1 mld zł, jednakże – mimo przeprowadzonej głębokiej restrukturyzacji – wciąż generowała ona straty. Bez pozyskania inwestora, sieć sklepów EKO nie byłaby w stanie sprostać rosnącej konkurencji ze strony dyskontów i sieci wielkopowierzchniowych.

Pozostajemy wierni naszej misji wspierania niezależnych sklepów detalicznych w Polsce. Zakup EKO umożliwi nam dalszą poprawę efektywności łańcucha dostaw do małych sklepów, rozwój nowych kompetencji oraz zwiększenie skali działalności. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać rozwój naszych klientów, czyli tysięcy polskich niezależnych detalistów, którzy stanowią o sile polskiego handlu tradycyjnego, wobec niesłabnącej agresywnej ekspansji dyskontów – powiedział wówczas Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocash.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest około 13 tys. niezależnych sklepów detalicznych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram