Sieć Pijalnia Wódki i Piwa będzie rozwijana przez Mex Master.

Autor: Redakcja
Data dodania: 12 listopada 2012
Kategoria:
Pijalnia-Wodki-i-Piwa

Zarząd Mex Polska S.A. zawarł z Mex Master umowę ramową rozwoju sieci franchisingowej "Pijalnia Wódki i Piwa". Przedmiotem umowy jest powierzenie Mex Master organizacji rozwoju konceptu "Pijalni Wódki i Piwa".

Mex Polska przyznała Mex Master prawo wyłączności w organizacji rozwoju konceptu Pijalni Wódki i Piwa na terytorium kraju oraz zobowiązała się wspierać Mex Master w zakresie niezbędnym do uruchomienia lokali w tym koncepcie oraz wdrażania procedur nadzoru i kontroli. Zawarcie przedmiotowej umowy nie wyłącza możliwości otwierania i prowadzenia bezpośrednio przez Mex Polska lub spółki od niej zależne lokali gastronomicznych w koncepcie Pijalni Wódki i Piwa.

Umowa została zawarta na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na dalszy czas oznaczony. Wynagrodzenie należne Mex Polska z tytułu przedmiotowej umowy zależne będzie od liczby lokali uruchomionych przez Mex Master oraz wysokości uzyskanych przez nie obrotów netto w danym miesiącu kalendarzowym.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przyjęcie założenia, że w okresie jej obowiązywania tj. 3 lat, Mex Polska z tytułu tejże umowy otrzyma kwotę przekraczającą wartość 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na dzień 30 czerwca 2012 11.286.713,80 zł.

Obecnie pod szyldem Pijalni Wódki i Piwa działa siedem punktów własnych. Aby uruchomić placówkę potrzebny jest kapitał 150 tys. zł, opłata licencyjna wynosi od 2do 5 % od obrotu.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

Data dodania: 9 sierpnia 2022
Franczyza czy własny biznes?
Data dodania: 8 sierpnia 2022
Franczyza na niepewne czasy
Data dodania: 5 sierpnia 2022
Żabka liczy już 8500 sklepów
Data dodania: 4 sierpnia 2022
Fit Cake robi swoje

zobacz więcej

Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram