Sfinks ze zgodą wierzycieli na układ

Data dodania: 17 lutego 2021
Kategoria:
Foto: Sfinks Polska

Foto: Sfinks Polska

Sfinks Polska, zarządzająca sieciami restauracji takimi jak Sphinx, Piwiarnia Warki, czy Chłopskie Jadło, otrzymała zielone światło od swoich wierzycieli na realizację układu restrukturyzacyjnego w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego. To krok, który ma na celu ustabilizowanie trudnej sytuacji finansowej firmy, znacząco pogorszonej przez pandemię i długotrwały lockdown. Firma jednocześnie stara się o wsparcie finansowe od Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach programu Polityka Nowej Szansy, aby przetrwać zamrożenie branży gastronomicznej. Wniosek o pożyczkę został złożony do ARP 30 października 2020 r., ale do tej pory nie zapadła decyzja w tej sprawie.

Plan restrukturyzacyjny Sfinksa

Zatwierdzony układ ma na celu regulację spłaty zobowiązań firmy i wspierać Sfinksa w procesie przekształceń biznesowych, niezbędnych do odzyskania stabilności utraconej podczas pandemii. Układ zakłada między innymi przesunięcie terminu spłaty części długów, ich rozłożenie na raty, zmianę warunków naliczania odsetek, konwersję części długu na akcje oraz częściowe umorzenie wierzytelności. Do układu przystąpił również główny wierzyciel Sfinksa – BOŚ Bank.

  • „Jesteśmy wdzięczni bankowi i innym partnerom biznesowym za poparcie naszego planu wyjścia z kryzysu. Przyjęty układ stabilizuje sytuację spółki, obniżając koszty kredytu. W każdej grupie układowej wsparcie dla naszego planu znacznie przekroczyło wymogi prawne. Zatwierdzenie układu to świetna wiadomość dla naszej firmy, ponieważ oznacza to uporządkowanie relacji z wierzycielami i umożliwia zaplanowanie przepływów finansowych dla nas i naszych partnerów. Jednak powodzenie układu zależy od wsparcia ARP, potrzebnego do pokrycia braków płynnościowych spowodowanych trwającym lockdownem. Niestety, mimo złożenia wniosku do ARP zaraz po jesiennym zamknięciu lokali, decyzji wciąż nie ma. Bez wsparcia ARP nie będziemy w stanie uregulować zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania układowego, co jest warunkiem zatwierdzenia układu przez sąd” – wyjaśnia Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Kolejne kroki w procesie restrukturyzacji

Następnym krokiem w procesie restrukturyzacji Sfinksa jest złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu. Planuje się, że wniosek ten zostanie złożony do końca lutego. Po jego zatwierdzeniu przez sąd rozpocznie się realizacja układu.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design