Sfinks pozyskał dofinansowanie

Autor: Redakcja
Data dodania: 2 kwietnia 2013
Kategoria:

Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, zgodnie z niedawnym porozumieniem z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, pozyskała dofinansowanie w wysokości 6,02 mln zł. 

 
Spółka sprzedała 2,21 mln akcji serii K w cenie 1,37 zł, o łącznej wartości 3,02 mln zł. Ponadto, spółka wyemitowała 3 tys. obligacji zamiennych na akcje serii A1 w cenie jednostkowej 1 tys. zł, o łącznej wartości 3 mln zł. Obie emisje zostały uplasowane w ramach ofert prywatnych na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z 2012 i 2011 r.

- W porozumieniu z bankami, które zawarliśmy pod koniec ubiegłego roku, zobowiązaliśmy się do dofinansowania spółki kwotą 6 mln zł do końca pierwszego kwartału tego roku. Przeprowadzone emisje nie są więc efektem bieżącego zapotrzebowania spółki na kapitał, lecz wypełnieniem tego warunku. Jednocześnie jego realizacja wesprze rozwój sieci, co obecnie jest naszym priorytetem. Zapewnienie odpowiedniej skali działania umożliwi nam bowiem generowanie środków na dalszy rozwój i terminową spłatę naszych zobowiązań wobec banków – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

Data wykupu obligacji serii A1 zamiennych na akcje została ustalona na dzień 31 grudnia 2019 roku. Obligacje są oprocentowane według stawki 6M WIBOR + 0,5 pp. Odsetki naliczane są w cyklu półrocznym od nominalnej wartości obligacji i płatne jednorazowo w momencie wykupu. Cena wykupu obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji. Zamiany obligacji na akcje będzie można dokonać każdego 10-tego dnia miesiąca w okresie od 10 czerwca 2013 r. do  11 grudnia 2019 r. Cena zamiany obligacji na akcje będzie wyliczana jako 12-miesięczna średnia arytmetyczna z średnich, dziennych kursów akcji ważonych wolumenem obrotu. Nie może być jednak niższa niż 1,2 zł. W okresie od 6 czerwca 2013 r. do 21 grudnia 2019 r. Sfinks może skorzystać z prawa do wcześniejszego  wykupu obligacji, jeśli cena akcji spółki spadnie poniżej 1,60 zł. W takiej sytuacji prawo do zamiany obligacji na akcje wygasa.

Inwestorzy, którzy nabyli obligacje, zobowiązali się do zamiany wszystkich obligacji na akcje przed datą wykupu. Gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji według najniższego możliwego współczynnika zamiany, to po uwzględnieniu emisji akcji serii K akcje objęte w wyniku zamiany obligacji stanowiłyby 9,32%.

Na mocy porozumienia Sfinksa z bankami PKO PB i ING zawartego w grudniu 2012 r., na bazie którego zostało przeprowadzone dofinansowanie spółki, okres obowiązywania umów restrukturyzacyjnych został wydłużony do grudnia 2019 r., a do lipca 2013 r. Sfinks nie będzie płacił bankom żadnych rat. Od 31 lipca br. spółka rozpocznie comiesięczne spłaty, które będą zaliczane na poczet kapitału. Odsetki od kredytów Sfinks będzie regulować dopiero od 30 kwietnia 2017 r. Ustalone harmonogramy spłat należności głównej i odsetek przewidują na początku spłaty niskich kwot, które wzrastają dopiero w kolejnych latach. Jednocześnie PKO BP zgodziło się na obniżenie swojej marży do 1,12 pp począwszy od lipca 2013 r., a ING na coroczne umorzenie 25% naliczonych w danym roku odsetek. Dodatkowo na koniec umowy oba banki umorzą 25% całości odsetek.

Sfinks Polska zarządza 109 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 7 restauracjami WOOK (segment casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.

 
Adam Gieras

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 30 listopada 2022
Polacy chcą żyć zdrowo, przedsiębiorcy mogą na tym zarobić
Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram