Sfinks ma umowy z bankami, dostanie pożyczkę od akcjonariusza

Autor: Redakcja
Data dodania: 14 kwietnia 2009
Kategoria:

 sfinks_logo.jpg    Spółka restauracyjna Sfinks zawarła umowy restrukturyzacyjne lub aneksy do umów z trzema bankami, które są jego wierzycielami, poinformowała spółka w komunikatach. W odrębnym komunikacie firma poinformowała, że jej akcjonariusz Sylwester Cacek udzieli jej pożyczki w wysokości 30 mln zł.

"Pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań spółki oraz bieżącą działalność gospodarczą" - czytamy w komunikacie. Cacek jest większościowym udziałowcem spółki Ors Net, która kontroluje ok. 33% akcji Sfinksa.

Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w terminie 30 dni od spłaty ostatniego z zobowiązań spółki wynikających z umów restrukturyzacyjnych zawartych z ING Bankiem Śląskim, Raiffeisen Bankiem Polska i PKO BP, czyli najpóźniej do 30 kwietnia 2015 r. Pożyczka może stać się wymagalna wcześniej, jeśli Sfinks dokona podniesienia kapitału i przeznaczy pozyskane środki na jej spłatę, lub kiedy akcje nowej emisji obejmie pożyczkodawca.

Równocześnie Sfinks poinformował o porozumieniach restrukturyzacyjnych z bankami. Zadłużenie spółki wobec ING wynosi 58,56 mln zł, a wobec PKO BP 34,94 mln zł.

"Umowa restrukturyzacyjna została zawarta na okres do dnia 31.03.2015 r. Spłata zadłużenia będzie następować po upływie rocznej karencji, w ratach rosnących, z których ostatnia będzie płatna w dniu 31.03.2015 r." - poinformowała spółka w komunikatach dotyczących umów z tymi bankami

Spółka podpisała też aneks do umowy z Raiffeisen Bankiem.

"Spółka jest zobowiązana spłacić łączne zadłużenie z tytułu przyznanego kredytu wraz z odsetkami w wysokości 9.238.997,93 zł po upływie rocznej karencji w ratach narastających, na zakończenie każdego miesiąca. Ostatni termin spłaty upływa w dniu 31.03.2014 r." - poinformowano.

Według nieaudytowanych danych, w 2008 roku Sfinks Polska miał 46,27 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 213,62 mln zł wobec 188,44 mln zł.

Źródło: Sfinks Polska, 14 kwietnia 2009 r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram