Serwis samochodowy z silnym partnerem

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Motoricus.com
Rośnie franczyzowa sieć serwisów Motoricus.com.

Foto: Motoricus.com

Spółka Motoricus rozwijająca sieć warsztatów samochodowych zawarła kolejną umowę franczyzową. Jej nowym partnerem jest firma JCK ze Świdnicy.

Firma Motoricus podała, że franczyzobiorca na podstawie podpisanej umowy przystępuje do sieci franchisingowej i uzyskuje licencję na prowadzenie własnego punktu serwisu pod marką Motoricus.com działającego w ramach systemu opracowanego przez franczyzodawcę.

Franczyzobiorca oprócz nazwy słownej i oznaczenia graficznego, będzie korzystał z nowoczesnego systemu organizowania sprzedaży i dystrybucji w sektorze e-commerce, systemu dystrybucji hurtowej, obsługi flot, organizacji przedsiębiorstwa, obsługi klientów detalicznych w oparciu o produkty, których jakość określa spółka zależna jako franczyzodawca, jak również w oparciu o określone przez niego metody postępowania, koncepcji reklamowej i marketingowej oraz innej wiedzy stanowiącej w całości know-how franczyzodawcy a stanowiącej o jego renomie i pozycji rynkowej.

Franczyzobiorca zobowiązał się do prowadzenia punktu usługowo - handlowego w ramach systemu Motoricus.com, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Operacyjnej. Umowa zawarta jest na okres 5 lat od momentu jej podpisania. Po upływie okresu obowiązywania umowy ulega ona automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 3 lat, na dotychczasowych zasadach współpracy, chyba że jedna ze stron dokona jej wypowiedzenia co najmniej na 90 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

Z wykorzystaniem wyżej wskazanego systemu spółka zależna tworzy i rozwija na terenie Polski sieć serwisów współpracujących na zasadach franchisingu. Sieć rozpoczęła działalność w 2011 roku od otwarcia pięciu własnych serwisów. To na podstawie tych warsztatów zostały stworzone standardy, procedury oraz platforma e-commerce. We wrześniu tego roku w strukturze tej sieci działały cztery serwisy franczyzowe.

Serwisy motoricus.com świadczą takie usługi jak: mechanika, elektromechanika, diagnostyka komputerowa, serwis klimatyzacji, geometria zawieszenia, serwis kół, przechowalnia opon. Wartość polskiego rynku dystrybucji części oraz napraw samochodów rośnie – dziś przekracza 30 mld zł.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram