Sejm przyjął ustawę o PARP

Autor: Redakcja
Data dodania: 15 kwietnia 2008
Kategoria:
11 kwietnia br. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zakres działań PARP zostanie poszerzony w związku z wdrażaniem programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

Szerszy zakres obowiązków PARP wynika z wytycznych zawartych w przyjętych przez Radę Ministrów Programach Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej.
Projekt nowelizacji przewiduje, że Agencji zostaną powierzone nowe zadania dotyczące:
  • działalności innowacyjne,
  • wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • badania roli mikro, małych i średnich firm oraz analizy barier ich rozwoju.

Wsparcie finansowe
Według założeń projektu PARP będzie udzielała wsparcia finansowego m.in.: przedsiębiorcom i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą, jednostkom samorządu terytorialnego, partnerom społecznym i gospodarczym, organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, a także jednostkom naukowym.

Zgodnie z proponowanymi przepisami PARP będzie mogła również udzielać pomocy finansowej na ochronę prawa własności przemysłowej. Wsparcie w tym zakresie będzie obejmowało koszty przygotowania zgłoszenia przez rzecznika patentowego i koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Agencja będzie również wspierać popularyzację wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej, poprzez udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na ten cel, podmiotom działającym na rzecz innowacyjności, wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego.

W ramach Programów Operacyjnych Rozwój Polski Wschodniej PARP będzie dofinansowywać m.in. działania inwestycyjne dotyczące: parków przemysłowych, technologicznych, usług informacyjno-komunikacyjnych, rozwoju bazy dydaktycznej i badawczej szkolnictwa wyższego, promocji i współpracy województw Polski Wschodniej, transportu miejskiego, budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg i obwodnic w tym regionie.

Nowym rozwiązaniem w projekcie jest możliwość umarzania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą określonych należności pieniężnych, odraczania terminu ich spłaty oraz rozłożenia płatności (całości lub części należnej kwoty) na raty. Wynika to z faktu, że w wielu sytuacjach koszty dochodzenia tych należności przewyższają wartość samego roszczenia. W przypadku gdy kwota umorzenia będzie przekraczać 5 tys. zł, zgodę na umorzenie musi wyrazić minister gospodarki.

Projekt ustawy w najbliższym dniach powinien trafić do Senatu.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki,  15 kwietnia 2008 r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram