Samochód w leasing czy na kredyt?

Autor: Redakcja
Data dodania: 29 sierpnia 2008
Kategoria:
logo_kredyt.jpg

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem wydatków na inwestycje związane z rozwojem działalności lub odnową funkcjonujących już maszyn, pojazdów i innych środków trwałych. Obok funduszy własnych, dla małych i średnich firm głównym źródłem finansowania tych wydatków jest kredyt i leasing.

Leasing można opisać jako formę kredytu rzeczowego, w której firma leasingowa kupuje dla Klienta wybrany przez niego przedmiot (samochód, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje je następnie Klientowi w leasing - używanie z możliwością zakupu po zakończeniu leasingu za cenę ustaloną podczas zawarcia umowy. Przedsiębiorstwo nie otrzymuje gotówki, ale konkretny, wybrany przez nie środek trwały do wykorzystywania większość prowadzonej działalności gospodarczej.

Leasing jest z pewnością łatwiejszy do uzyskania niż kredyt bankowy, chociaż inaczej wygląda to jeśli chodzi o kredyt samochodowy. Ma to szczególnie duże znaczenie dla firm nowych, dynamicznie rozwijających się oraz tych, dla których liczy się szybka decyzja i prosty sposób uzyskania finansowania. Firmy leasingowe znają rynek dóbr inwestycyjnych, są w stanie oszacować ryzyko, odważniej podchodzą też do nowych, dobrze rokujących projektów i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń

Bardzo ważną cechą leasingu jest zdolność do zmniejszenia podstawy opodatkowania, co skutkuje obniżeniem płaconych podatków. W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe, w pełnej wysokości, są kosztem uzyskania przychodu. W kredycie bankowym jako koszt traktuje się jedynie odsetki, prowizje bankową oraz odpisy amortyzacje. Obliczając rzeczywisty koszt leasingu okaże się, że dużą część wydatków na spłatę leasingu „sfinansował nam” Urząd Skarbowy. W bardzo wielu przypadkach leasing jest realnie tańszy niż kredyt. Środki, które w ten sposób zostają w przedsiębiorstwie mogą służyć nowym inwestycjom lub powiększyć kapitał obrotowy.

Leasing w przeciwieństwie do kredytu nie blokuje zdolności kredytowej firmy. W razie potrzeby umożliwia więc skorzystanie z kredytu. Natomiast gdybyśmy finansowali przedsiębiorstwo wyłącznie przy użyciu kredytu bankowego, może okazać się, że bardzo szybko wyczerpią się nasze zdolności kredytowe.

Leasing umożliwia bardziej elastyczną kalkulację ponoszonych opłat, dostosowaną do planowanych przychodów z nowej inwestycji. Sprzęt zaczyna zarabiać na siebie już od chwili jego pozyskania, a firma leasingowa często odciąża przedsiębiorcę od wielu formalności, jak choćby ubezpieczenie czy prowadzenie ewidencji.

Na gruncie prawa podatkowego można rozróżnić dwa rodzaje leasingu: operacyjny (z którego korzysta większość przedsiębiorstw) i finansowy. Najważniejsza różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym tkwi głównie w konsekwencjach podatkowych obydwu umów. W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe w pełnej wysokości stanowią koszt uzyskania przychodu u korzystającego, w leasingu finansowym natomiast kosztem jest tzw. część odsetkowa opłaty oraz amortyzacja przedmiotu. Zdecydowana większość zawieranych w Polsce umów są to umowy leasingu operacyjnego. Drugą istotną różnicą jest minimalny okres umowy leasingu i tzw. wartość wykupu. W leasingu operacyjnym obie te zmienne są ustalone przez obowiązujące przepisy, w leasingu finansowym natomiast mogą być dowolnie ustalone przez strony. Ostatnią cechą różniącą leasing operacyjny od finansowego jest to, że w leasingu finansowym własność przedmiotu po zakończeniu umowy automatycznie przechodzi na korzystającego, natomiast w umowie leasingu operacyjnego dotychczasowym korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu po leasingu, z którego może skorzystać bądź nie.

Aktualnie większość firm leasingowych, ze względu na ekonomiczną opłacalność transakcji, za minimalną wartość umowy leasingu przyjmuje kwotę 50 tys. złotych w przypadku ruchomości, 1 mln zł w przypadku lokali użytkowych i 3 mln zł w przypadku nieruchomości wolnostojących. Górna granica wartości jest nieograniczona.

W kredycie możemy kupić pojazd, którego wiek nie kwalifikuje go do leasingu, jednakże wiek pojazdu w chwili zakończenia umowy kredytowej nie może przekroczyć 15 lat. W przypadku nowych pojazdów okres kredytowania może sięgać nawet 10 lat, gdy tymczasem maksymalny okres leasingu wynosi 5 lat.

Możemy również wziąć kredyt na samochód którego jesteśmy już właścicielem – tzw. refinansowanie zakupu możliwe jest zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców. Bank udzieli kredytu na dowolną kwotę, gdy tymczasem dla firm leasingowych mile widziane jest, by leasingowany pojazd kosztował przynajmniej 50 tys. zł. Wkład własny Klienta standardowo może wynosić nawet 0%, gdy tymczasem zerowa opłata wstępna jest stosowana w leasingu jedynie w wyjątkowych przypadkach dla dużych przedsiębiorstw. Skredytować możemy samochody niezależnie od źródła nabycia (faktura VAT, VAT–marża, umowa kupna sprzedaży) natomiast leasing możliwy jest tylko dla pojazdów nabywanych na fakturę VAT.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, gdy tymczasem w leasingu ze względów podatkowych jest to dość trudne i nie zaleca się wcześniejszego zakończenia umowy przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji

Co jest korzystniejsze dla małego przedsiębiorcy – kredyt czy leasing? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każda forma finansowania ma swoje zalety. Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych okoliczności, które wykluczają leasing lub zależy nam na możliwości spłaty zobowiązania w każdym czasie, sprawa jest prosta. Jeśli auto nabywamy na fakturę VAT ub umowę kupna-sprzedaży oraz jeżeli chcemy zawrzeć umowę na okres co najmniej 5 lat – również dobrym wyjściem jest kredyt. W innych wypadkach należy przeanalizować za i przeciw – w czym doradzamy naszym Klientom, oferując im finansowanie zarówno leasingiem jak i kredytem samochodowym.

Źródło: PR News

Dołącz do newslettera

zobacz więcej

Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram