Rząd walczy o większe prawa dla producentów papierosów

Data dodania: 25 czerwca 2014
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Podtrzymujemy nasze stanowisko zmierzające do zaskarżenia dyrektywy tytoniowej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedział minister gospodarki Janusz Piechociński podczas briefingu prasowego. Szef resortu rozmawiał także z przedstawicielami branży tytoniowej.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że dzięki działaniom Polski na forum UE udało się wyeliminować z dyrektywy dużą ilość niekorzystnych z punktu widzenia przedsiębiorców zapisów dotyczących m.in. produkcji i sprzedaży papierosów typu slim.

Przedłużono także okres przejściowy wejścia w życie dyrektywy zakazującej produkcji i sprzedaży mentoli z 1,5 roku do 6 lat – przypomniał.

W opinii szefa resortu gospodarki, objęcie mentolu zakazem narusza m.in. zasadę proporcjonalności, zgodnie z którą wszelkie środki podejmowane przez UE muszą być odpowiednie i niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Ustawodawca nie wziął pod uwagę żadnego z argumentów przeciwko wprowadzeniu zakazu dotyczącego papierosów mentolowych i nie rozważył jego wpływu na nielegalny handel – podkreślił.

Podczas rozmów z przedstawicielami branży tytoniowej wicepremier Piechociński przypomniał, że zakaz nałożony na papierosy mentolowe narusza zasadę pomocniczości, ponieważ uregulowanie tej kwestii należy do kompetencji państw członkowskich. Ponadto skutki tego zakazu w różnym stopniu dotyczyć będą poszczególnych państw UE - m.in. ze względu na różne preferencje konsumentów.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram