Podatek: rząd zastanawia się czym jest franczyza

Autor: Redakcja
Data dodania: 19 kwietnia 2016
Kategoria:
Foto: freeimages.com
Kolejna próba podejścia do definicji franczyzy.

Najnowsza wersja projektu podatku sklepowego zostanie przedstawiona w ciągu najbliższych 2 tygodni. Nie będzie w niej m.in. nowej definicji franczyzy - zapowiedział w Polsat News Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Projekt ma się pojawić w ciągu 2 tygodni. Nie będzie w nim nowej definicji franczyzy. Nie będzie też oddzielnego opodatkowania handlu w sobotę i w niedzielę.

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dwa nowe warianty podatku obrotowego. Znika w nich specjalna stawka za sprzedaż w weekendy, a pozostaje opodatkowanie e-sklepów, ale tylko polskich. W kwietniu Henryk Kowalczyk informował też, że w rozliczeniach podatkowych mają być brane pod uwagę powiązania kapitałowe.

„Odchodzimy od szerokiej definicji franczyzy, która była wcześniej bardzo szeroka, obejmująca wszystko. Tu nie będzie takiej definicji franczyzy, jeśli już - to tylko powiązania kapitałowe, czyli - gdy duży właściciel jest właścicielem bądź współwłaścicielem sklepu" - powiedział w połowie kwietnia minister.

Podatek handlowy proponowany przez PiS w kampanii wyborczej miał z założenia uderzyć w handel wielkopowierzchniowy, który według pomysłodawców unika opodatkowania w Polsce. Jednak ekonomiści i handlowcy zwracają uwagę, że na końcu nowa danina i tak uderzy w klienta.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych precyzuje i wyjaśnia jak się zmieni prawo podatkowe.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Przychód ze sprzedaży detalicznej w przypadku sprzedawcy detalicznego będzie określany w oparciu o wielkość obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących i pomniejszony o dokonane w danym okresie zwroty towarów. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku od towarów i usług.

W razie łącznego prowadzenia sprzedaży detalicznej pod kilkoma markami handlowymi, w przypadku braku możliwości ustalenia, pod którą marką jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz w przypadku nieprowadzenia częściowo sprzedaży detalicznej pod żadną marką, przychód z takiej sprzedaży detalicznej dolicza się do przychodu ze sprzedaży detalicznej sieci handlowej, do której sprzedawca detaliczny wszedł w pierwszej kolejności.

Przychód ze sprzedaży detalicznej osiągnięty w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki ma być opodatkowany stawką podatku:

1) 0,7% dla przychodu do wysokości 300 000 000 zł;

2) 1,3% dla nadwyżki przychodu ponad 300 000 000 zł.

Zasady poboru podatku

Sprzedawcy detaliczni niewchodzący do sieci handlowej będą mieli obowiązek do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy:

obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy, którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika wykonuje swoje zadania;

składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje o wysokości podatku sporządzone według ustalonego wzoru.

W przypadku sieci handlowych podatek ma być obliczany, pobierany i wpłacany przez franczyzodawców.

Zwolnienie podatkowe

Przychód ze sprzedaży detalicznej do wysokości 1 500 000 zł miesięcznie ma być zwolniony od podatku. Dla sieci handlowej właściwym organem podatkowym będzie organ właściwy dla franczyzodawcy.

W przypadku osób fizycznych właściwy miejscowo w sprawie podatku będzie naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu – według miejsca zamieszkania.

Obecnie omawiany projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej trafi pod obrady rządu.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 30 listopada 2022
Polacy chcą żyć zdrowo, przedsiębiorcy mogą na tym zarobić
Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram