Rynek produktów dla dzieci z niską dynamiką wzrostu 

Autor: Redakcja
Kategoria:
Rynek produktów dla dzieci z niską dynamiką wzrostu; Foto: freeimages.com

Zgodnie z wynikami analizy PMR, zawartej w raporcie „Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019” rynek produktów dla dzieci w Polsce osiągnął wartość 8,7 mld zł w 2013 roku, co stanowiło wzrost tylko o 1,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognozy dalszego rozwoju rynku są jednak pozytywne i zostały skorelowane z prognozą kondycji całej gospodarki.

Zgodnie z metodologią PMR, rynek produktów dla dzieci obejmuje łącznie pięć segmentów: odzież dla dzieci, obuwie dla dzieci, zabawki, kosmetyki dla dzieci, żywność dla dzieci. Największym segmentem rynku produktów dla dzieci jest obecnie odzież dziecięca, która w 2013 roku generowała ponad jedną trzecią sprzedaży całego rynku. Łącznie z obuwiem dla dzieci segmenty te szacujemy na prawie połowę sprzedaży produktów dla dzieci w Polsce.

W tym segmencie rynku prężnie działają sieci znanych marek, m.in. 5.10.15, LPP, Bartek czy Toy Planet. Jak podaje PMR, ubiegły rok był drugim z rzędu rokiem, kiedy rynek produktów dla dzieci zanotował niską dynamikę wzrostu w porównaniu z poprzednimi latami. Złożyło się na to kilka czynników. Przede wszystkim, 2013 rok był kolejnym rokiem, w którym spadła liczba urodzeń. Według GUS, w minionym roku przyszło na świat 369,6 tys. dzieci, o 4,6% mniej niż rok wcześniej. Dodatkowo, pogorszenie dynamiki wzrostu polskiej gospodarki wpłynęło na spadek popytu. Konsumenci starali się w większym stopniu optymalizować swoje wydatki.

Według prognoz PMR, w tym roku i w następnych latach rynek zwiększy swoją dynamikę i aż do 2019 roku będzie rósł w średnim tempie 4%. Na sytuację rynkową w Polsce będzie pozytywnie wpływać ożywienie gospodarcze i wzrost wydatków konsumenckich. Pomimo faktu, iż klient nadal będzie chciał kupować mądrze, należy zaznaczyć iż z roku na rok rośnie świadomość rodziców, którzy wybierają dla swoich dzieci produkty wysokiej jakości, a unikają produktów niesprawdzonych. Polscy rodzice częściej niż w innych segmentach wybierają produkty z wyższej półki cenowej. Wydają jednak mniej na produkty dla dzieci w porównaniu do krajów rozwiniętych.

Coraz większego znaczenia nabiera handel internetowy, który obecnie notuje wzrosty na poziomie kilkunastu procent. W 2013 roku stanowił on najbardziej dynamiczny kanał dystrybucji produktów dla dzieci. Prognozy pokazują, że sklepy internetowe utrzymają ten trend i stopniowo będą zwiększały udział w rynku, pozytywnie wpływając na kondycję całej branży.

Z drugiej jednak strony rozwój rynku będzie hamowany niską liczbą urodzeń dzieci, których - według najnowszych prognoz GUS - będzie przybywać coraz mniej.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram