Restauracja Pizzeria Banolli buduje sieć franczyzową

Data dodania: 22 lipca 2014
Autor: Redakcja
Kategoria:
Restauracja Pizzeria Banolli buduje sieć franczyzową; Foto: Pizzeria Banolli

Restauracja Pizzeria Banolli rozpoczyna budowę sieci franczyzowej. Proponuje sprawdzony model biznesowy, który łatwo jest dopasować do lokalnych uwarunkowań rynkowych. Oferta franczyzy została przygotowana we współpracy z Akademią Rozwoju Systemów Sieciowych (ARSS).

System franczyzowy Restauracja Pizzeria Banolli® to sprawdzony model biznesowy, z którego mogą skorzystać zarówno doświadczeni biznesmeni, jak i początkujący przedsiębiorcy. Oferowany koncept franczyzowy wyróżnia m.in. elastyczne dopasowanie do lokalnego rynku oraz kompleksowe wsparcie w uruchomieniu i prowadzeniu biznesu. Właścicielem systemu jest firma Pizzeria Banolli Robert Nosek, która rozpoczęła działalność na rynku krakowskim 20 lat temu. Marka jest dobrze rozpoznawalna w całym Krakowie dzięki 6 lokalom położonym w różnych rejonach miasta.

Współpraca ze sprawdzoną marką zapewnia korzyści biznesowe 

W ramach modelu franczyzowego Restauracja Pizzeria Banolli® , franczyzobiorcy uzyskują wsparcie we wszystkich fazach działalności, m.in.: na etapie analizy dostępnych lokalizacji, poszukiwania odpowiedniego lokalu lub przekazania w zarządzanie przez franczyzobiorcę już działającej placówki. Są też kompleksowo wspierani na etapie procesu uruchomienia lokalu, włącznie z odbyciem stażu w jednej z własnych restauracji franczyzobiorcy.

Franczyzobiorcy uzyskują także dostęp do know-how, obejmującego wszystkie obszary działalności restauracji franczyzowej. Franczyzodawca zapewnia również cykliczne szkolenia, opiekę merytoryczną nad kreowaniem oferty gastronomicznej oraz kontroling operacyjny i finansowy, realizowany za pośrednictwem dedykowanego do danej restauracji regionalnego koordynatora.

Kompleksowe przygotowanie  inwestycji 

Cechą wyróżniającą koncept Restauracja Pizzeria Banolli® spośród ofert firm konkurencyjnych jest kompleksowe przygotowanie i wprowadzenie kandydata na franczyzobiorcę do sieci franczyzowej. Ten proces obejmuje kilka etapów, m.in.:

  • Doradztwo w opracowaniu biznes planu przedsięwzięcia, opartego o rzeczywiste wyniki ekonomiczne osiągane w lokalach własnych, obejmującego poza częścią ekonomiczną również plan działań lokalnej aktywności informacyjnej, marketingowej i promocyjnej;
  • Połączenie etapu szkoleń wstępnych ze stażem kluczowego personelu restauracji franczyzobiorcy w placówce szkoleniowej franczyzodawcy;
  • Oddelegowanie doświadczonego personelu operacyjnego franczyzodawcy do bieżącej obsługi i kontrolingu działalności restauracji franczyzowych, co pozwala na realizację założonych w biznes planie celów.

Przedsiębiorcy wybierają działalność na licencji

Polski rynek franczyzy w gastronomii tworzy obecnie 150 systemów (najwięcej spośród wszystkich branż rozwijających franczyzę na rynku), w ramach których działa blisko 2350 lokali. Około 730 z nich to placówki własne franczyzodawców, franczyzobiorcy prowadzą zaś ponad 1620 punktów. Oznacza to że na rynku dominują placówki prowadzone przez franczyzobiorców, które stanowią 2/3 całego rynku gastronomicznego. To najważniejszy z dowodów, że franczyza w gastronomii jest już dobrze rozwinięta, a sukces odnoszą tylko dobrze przygotowani do niego franczyzodawcy, którzy nie tylko posiadają udokumentowane doświadczenie, poparte rozwojem placówek własnych, ale kompletne i opisane know-how.

Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, aby skutecznie korzystać z licencji franczyzowej firma, która ją oferuje powinna charakteryzować się na tyle długim czasem działania na rynku, aby koncepcja biznesowa, którą rozwija została odpowiednio przetestowana w różnych warunkach rynkowych. System franczyzowy Restauracja Pizzeria Banolli® jest dobrym przykładem takiego działania. Placówki franczyzodawcy funkcjonują w zróżnicowanym otoczeniu rynkowym dużej aglomeracji miejskiej. Posiadają dopasowaną do potrzeb klientów ofertę gastronomiczną, która cieszy się dużym uznaniem i popularnością.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram