Raport POHiD: Znaczenie handlu w gospodarce narodowej

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: sxc.huPOHiD, we współpracy z GfK Polonia i Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, przygotował publikację „Znaczenie handlu w gospodarce narodowej - wybrane aspekty". Opisuje ona funkcjonowanie handlu w Polsce, strukturę branży i główne trendy, podkreśla też jego rolę w polskiej gospodarce, ale i życiu przeciętnego Kowalskiego.

Raport omawia rolę sektora dystrybucji w polskiej gospodarce, zwraca uwagę na szczególną, a często niedocenianą, rolę handlu w dokonaniu się transformacji i przejściu Polski z pozycji kraju rozwijającego się do pozycji pełnoprawnego członka jednolitego rynku europejskiego. Wskaże też na nierozerwalne więzy handlu z innymi dziedzinami gospodarki.

Opracowanie pokazuje w krótkiej formie funkcjonowanie handlu w Polsce, opisuje strukturę i główne trendy w handlu oraz jego stymulującą rolę w gospodarce. Wskazuje, że wiele z tego, co dziś jest nazywane modernizacją kraju i doświadczaniem nowoczesności w życiu indywidualnym i społecznym, zawdzięczamy skutecznym strategiom rozwoju handlu detalicznego i hurtowego. Pokazuje, że nie byłoby rewolucji żywnościowej, eksportowej, logistycznej, cyfrowej i wielu innych, bez silnego, otwartego na innowacje i efektywną nowoczesność handlu. Bez specyficznej strategii zatrudniania w handlu, nie byłoby obfitującego w liczne nowe zawody i umiejętności rynku pracy.

Raport można pobrać ze strony POHID.

KB

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram