R&C Union zawarła ugodę ze Sfinksem

Autor: Redakcja
Data dodania: 13 lutego 2012
Kategoria:
sphinx3

sphinx3

W ramach zawartej ugody R&C Union zapłaci Sfinksowi 70 tys. złotych.

Pomiędzy spółkami R&C Union S.A. oraz Sfinks Polska S.A. została zawarta ugoda w sprawie toczącego się pomiędzy nimi sporu, którego przedmiotem jest naruszenie praw do znaków towarowych oraz czyny nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie praw do znaków towarowych oraz czyny nieuczciwej przez R&C Union, Sfinks wiąże w szczególności z wykorzystywaniem w działalności sieci restauracji Fenix, której operatorem jest R&C Union, oznaczenia słowno-graficznego Fenix podobnego, w ocenie Sfinks, do znaków Sphinx oraz elementów wystroju wnętrz charakterystycznych, w ocenie Sfinks, dla lokali sieci restauracji Sfinks oraz karty dań/menu podobnych, w ocenie Sfinks, do stosowanych przez Sfinks.

Ugoda obejmuje roszczenia Sfinks Polska S.A. sformułowane wezwaniem z 31 lipca 2009 roku do zaniechania naruszeń prawa, usunięcia skutków naruszeń, zapłaty oraz do złożenia oświadczenia w prasie, a także objęte postępowaniem, toczącym się przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Strony uzgodniły, że w celu zakończenia sporu R&C Union S.A. złoży na ręce Sfinks Polska S.A. oświadczenie o uzgodnionej treści, które Sfinks Polska S.A. będzie mógł zamieścić na swojej stronie internetowej przez okres nie dłuższy niż cztery miesiące. Dodatkowo R&C Union, w ramach czynionych ustępstw, zobowiązało się do wypłacenia Sfinks kwoty 70 tys. zł tytułem zwrotu wydatków, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez Sfinks w związku z postępowaniem sądowym.

W związku z zawarciem niniejszej Ugody, czyniąc wzajemne ustępstwa, Sfinks zrzekł się wszelkich pozostałych, aniżeli opisane w akapicie powyżej, roszczeń niepieniężnych i pieniężnych wobec R&C Union objętych sporem sądowym, a także wezwaniem do zaniechania naruszeń prawa, usunięcia skutków naruszeń, zapłaty oraz do złożenia oświadczenia w prasie.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram