Przejęcie Małpki Express na finiszu

Autor: Redakcja
Kategoria:
 
Czerwona Torebka spodziewa się finalizacji przejęcia spółki Małpka w ciągu "najbliższych tygodni", poinformował prezes spółki Paweł Ciszek. Do końca 2013 roku działać będzie blisko 200 sklepów w sieci Małpka Express, wobec 125 obecnie. Zarząd grupy podjął również - w ramach realizacji strategii - decyzję o koncentracji na działalności handlowej. Jednocześnie została odwołana prognoza wyników na 2013 rok.
Transakcja jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jej finalizacji spodziewamy się w ciągu najbliższych tygodni." – powiedział Paweł Ciszek.
Roland Czechmanowski, dyrektor finansowy Czerwonej Torebki, podkreślił, że wszystkie realizowane projekty są "bardzo perspektywiczne i przyniosą spodziewany, wysoki zwrot z inwestycji w kolejnych okresach". W najbliższym czasie zakładamy jednak, że obciążą wyniki Grupy ze względu na planowane znaczące wydatki inwestycyjne związane z dynamiczną rozbudową sieci Małpka Express i potrzebnym okresem na osiągnięcie progu rentowności przez nowe placówki. Wydatki będą związane także z szeregiem inwestycji mających na celu usprawnienie i wzmocnienie sprzedaży Merlin.pl. Do tego dojdą koszty związane z tworzeniem od podstaw nowej sieci detalicznej, która ruszy pod koniec tego roku – powiedział Czechmanowski.
Zgodnie z deklaracją zarządu, Czerwona Torebka skoncentruje się na działalności handlowej.
Jak dodał Przemysław Schmidt, członek Rady Nadzorczej, Czerwona Torebka będzie – zgodnie z realizowaną strategią – koncentrować swoje siły i środki na działalności handlowej. Spółka chce być liderem handlu w Polsce.
Pod koniec 2013 r. działać będzie blisko 200 sklepów w sieci Małpki Express (teraz jest 125). W 2014 r. firma planuje uruchomienie ponad 200 kolejnych placówek, a od 2015 r. zapowiada ponad 300 otwarć rocznie, podano również. Zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Czerwoną Torebkę S.A. kontroli nad spółką Małpka S.A. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał na początku sierpnia.
Kolejnym aspektem jest zmiana prognozy finansowej. Firma tłumaczy, że powodem odowłania prognozy wyników  jest właśnie przejęcie Małpi Express, co powoduje brak możliwości oszacowania jaki wpływa na wynik będzie miało to przejęcie.
 
Unieważniona prognoza już wcześniej była zmieniana. W lutym spółka obniżyła przewidywany skonsolidowany zysk netto na ten rok z ponad 166 milionów złotych ma 78,72 miliona złotych. Zysk operacyjny obniżono do 95,51 miliona złotych z ponad 180 milionów. Inaczej postąpiono z przychodami, które miały się zwiększyć do 232,16 milionów złotych z 123 milionów. Działania takie podjęto ze względu na niższe niż zakładano wpływy z emisji akcji serii D.
MR

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram