Przedsiębiorczość w Polsce - raport Ministerstwa Gospodarki

Autor: Redakcja
Data dodania: 26 sierpnia 2008
Kategoria:

Jednolity rynek unijny korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Świadczy o tym zarówno 23-proc. wzrost eksportu w 2006 r., jak i coraz większe zainteresowanie firm zagranicznych inwestowaniem w Polsce - takie wnioski zawiera przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki raport "Przedsiębiorczość w Polsce 2007".

W ubiegłym roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 6,1 proc. i było najwyższe od 9 lat. Wzrostowi gospodarczemu towarzyszył silny spadek bezrobocia : z 17,6 do 14,9 proc. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 226 tys., czyli o 5 proc. – czytamy w raporcie.
W ubiegłym roku rozpoczęło działalność blisko 300 tys. podmiotów i było to o 36 tys. więcej niż rok wcześniej. Łączna liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON na koniec 2006 r. wyniosła 3 630 tys., w tym ponad 3 497 tys. stanowiły przedsiębiorstwa prywatne.
Procesy rozwojowe w gospodarce korzystnie wpłynęły także na wyniki finansowe brutto przedsiębiorstw, które w porównaniu z 2005 rokiem zwiększyły się o blisko 30 proc. i osiągnęły kwotę 101,2 mld zł. Największy wzrost przychodów odnotowano w budownictwie, ochronie zdrowia i hotelarstwie. W efekcie przedsiębiorcy chętniej niż dotychczas inwestują. W 2006 r. wartość poniesionych przez firmy nakładów inwestycyjnych wzrosła o 25 proc. (z 80 do ok. 100 mld zł).
Autorzy raportu zwracają jednakże uwagę na potrzebę poprawy innowacyjności polskich firm, która pomimo szybkiego rozwoju gospodarczego pozostaje niska. Potwierdza to jeden z najniższych w UE wskaźników udziału wydatków na badania i rozwój w PKB (0,57 proc. w 2005 r.). Pozytywnym sygnałem jest nominalny wzrost (o 8 proc.) nakładów na działalność badawczo-rozwojową w tym samym roku. Stopniowo rośnie też udział wyrobów średniej i wysokiej techniki w produkcji sprzedanej.

Wiele miejsca w raporcie poświęcono także barierom zwiększającym ryzyko i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwrócono na instytucje i prawo regulujące działalność firm. Przedsiębiorcy skarżą się na biurokrację oraz skomplikowane i zbyt często zmieniające się przepisy.

Raport, w celu poprawy warunków dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości, rekomenduje kontynuację działań na rzecz poprawy jakości i stanowienia prawa, wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, wzmacnianie przyjaznego przedsiębiorcom systemu otoczenia przedsiębiorstw oraz wzmocnienie postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców.

Kondycja przedsiębiorstw na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, warunki, w jakich firmy prowadzą działalność, a także próba określenia obszarów, w których konieczne są usprawnienia — to główne tematy szóstej edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Raport "Przedsiębiorczość w Polsce 2007" to piąta z kolei edycja opracowania Ministerstwa Gospodarki, przygotowana przez Departament Analiz i Prognoz, przy współudziale Departamentu Rozwoju Gospodarki, Departamentu Regulacji Gospodarczych oraz Departamentu Instrumentów Wsparcia. Pierwszy raport z tej serii ukazał się w 2003 r.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

26 sierpnia 2008 r.

Dołącz do newslettera

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram