Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego

Data dodania: 23 kwietnia 2014
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: sxc.hu

Polscy przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają swoją sytuację. Jak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców (IOP), widzą ożywienie gospodarcze i spodziewają się dalszej poprawy koniunktury w kraju.

 
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków organizacji Pracodawców RP. Prezydent organizacji Andrzej Malinowski tłumaczy, że jest to nowy rzetelnie zbudowany i oparty na solidnych podstawach metodologicznych wskaźnik.
Dzięki temu narzędziu będziemy mogli lepiej i w bardziej obiektywny sposób poznawać kondycję firm członkowskich, a także z pewnym wyprzedzeniem dowiadywać się o faktycznych zagrożeniach stojących przed polskim biznesem – zaznacza Andrzej Malinowski.

W ocenie Iwony Sroki, przewodnicząca Platformy Finansowej i wiceprezydenta Pracodawców RP, polski rynek jest już na tyle dojrzały i duży, że potrzebuje wskaźnika obrazującego bezpośrednie nastroje tych, którzy zarządzają przedsiębiorstwami, tworzą miejsca pracy oraz dbają o rozwój gospodarczy kraju.

Cykliczne badanie, w którym członkowie organizacji (ok. 10 tys. firm, zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu w perspektywie najbliższych 6 miesięcy, zainicjowała Platforma Finansowa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, wzorując się na niemieckim wskaźniku koniunktury gospodarczej IFO. Wyniki badania prezentowane są w postaci Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. Gdy przyjmuje on wartość poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a gdy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt pokazuje brak zmian).

Na podstawie badań prowadzonych w marcu 2014 roku indeks przyjął wartości: 104,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej oraz 131 pkt w przypadku perspektywy półrocznej.

Oznacza to, że przedsiębiorcy spodziewają się zwiększenia zamówień, sygnalizują zatrudnianie nowych osób i wskazują na zwiększenie konsumpcji oraz skali inwestycji. Oczekiwania wobec przyszłości są jeszcze bardziej pozytywne – tłumaczy Andrzej Malinowski.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram