Prywatni operatorzy pocztowi mogą doręczać przekazy pieniężne

Autor: Redakcja
Data dodania: 25 czerwca 2014
Kategoria:

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oddaliła odwołania Poczty Polskiej, domagającej się uznania, że narodowy operator jest jedynym wykonawcą uprawnionym do przekazywania świadczeń emerytalno-rentownych KRUS Częstochowa i KRUS Rzeszów. Tym samym InPost Finanse potwierdził pełne kompetencje i gotowość do świadczenia usług dostarczania przekazów pieniężnych dla organów administracji państwowej i samorządowej.

KIO nie zgodziła się z argumentacją Poczty Polskiej, według której świadczenie może być doręczane do miejsca zamieszkania świadczeniobiorców wyłącznie przez przekaz pocztowy. W swoich orzeczeniach Izba negatywnie odniosła się także do monopolistycznego stanowiska Poczty Polskiej sugerującego, że doręczanie tego typu przekazów może wykonywać jedynie operator wyznaczony.

KIO poparła argumentację podnoszoną zarówno przez samych zamawiających - regionalne oddziały KRUS w Częstochowie i Rzeszowie, jak i InPost Finanse. Niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy dopełnił wszelkich niezbędnych wymagań i wziął udział w otwartym konkursie ofert. Narodowy operator starał się jednak przekonać Izbę, że oddziały KRUS nie mogą dopuścić do prowadzonych postępowań przetargowych nie tylko niezależnych operatorów pocztowych, ale również innych dostawców usług płatniczych uprawnionych do realizacji przekazów pieniężnych, w tym banków czy instytucji płatniczych. Poczta Polska wskazywała, że usługa doręczania gotówki pod adres zamieszkania nie może być uznana za przekaz pieniężny.

Foto: Rfał Brzoska Izba stwierdziła, że popieranie praktyk monopolistycznych jest absolutnie niedopuszczalne, a uznanie odwołań wiązałoby się z umożliwieniem udziału w przetargu tylko jednemu wykonawcy, co stanowiłoby najdalej idącą ingerencję w zasadę uczciwej konkurencji. Pragniemy przypomnieć przedstawicielom Poczty Polskiej, że taka sytuacja możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie istnieją na rynku jakiejkolwiek możliwości wykonania zamówienia przez innych wykonawców, które realizowałyby cele danego postępowania. W przedmiotowych postępowaniach katalog wykonawców zdolnych do realizacji zamówień regionalnych oddziałów KRUS jest natomiast szeroki i obejmuje nie tylko operatora wyznaczonego, ale również m.in.: banki, krajowe instytucje płatnicze czy biura usług płatniczych – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl, do której należy InPost Finanse.

InPost Finanse świadczy usługi dostarczania przekazów pieniężnych na rzecz regionalnych oddziałów KRUS oraz innych instytucji państwowych i samorządowych, takich jak: urzędy miast czy ośrodki pomocy społecznej od ponad 3 lat. Spółka zwyciężyła w kilkudziesięciu przetargach i dostarczyła setki milionów złotych na rzecz instytucji państwowych i prywatnych, które w wielu przypadkach decydowały się na przedłużenie umowy z uwagi na wysoką jakość usług świadczonych przez InPost Finanse.

Mamy nadzieję, że na podobny krok już wkrótce zdecyduje się również ZUS, który do tej pory wyłaniał usługobiorców na zasadzie jednego dużego, ale bardzo archaicznego i wysoko kosztowego konkursu ofert. Takie praktyki ograniczają konkurencję i pozwalają zwycięskiemu operatorowi narzucać nieracjonalny poziom cen za swoje usługi. Przykładowo, uczestnikom ostatniego przetargu ZUS na doręczanie rent, świadczeń i emerytur postawiony został wymóg realizowania co miesiąc miliona przekazów na kwotę co najmniej 1 mld zł. Tylko 4 podmioty w Europie spełniały tak absurdalnie postawione warunki: Poczta Polska, niemiecki Deutsche Post, francuska La Poste oraz włoska Poste Italiane. Narodowy operator - nie czując za plecami oddechu konkurencji - zaproponował ZUSowi jedynie 1-proc. rabat w stosunku do swojego dotychczasowego cennika. Gdyby jednak ZUS przygotował konkurs ofert na zasadach podobnych do tych, na jakie decyduje się KRUS, rabat ten byłby zdecydowanie wyższy. Według naszych wyliczeń całkowita wartość zaoszczędzonych środków przez instytucję, a tym samym wszystkich podatników, wyniosłaby blisko 150 milionów złotych w skali roku – dodaje Rafał Brzoska.

To dobry znak, że KIO stanęła po stronie sprawiedliwej konkurencji, pozytywnie ustosunkowała się do argumentów InPost Finanse i postąpiła zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wolnej konkurencji. Warto jednak podkreślić, że nie tylko banki, instytucje płatnicze doręczające przekazy pieniężne, ale również inni niż Poczta Polska operatorzy pocztowi, są w naturalny sposób uprawnieni do doręczania na rzecz oddziałów KRUS świadczeń w formie przekazów pocztowych.

Dołącz do newslettera

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram