Produkty Klasztorne zmieniły właściciela

Autor: Redakcja
Kategoria:
Organic Farma Zdrowia
Produkty klasztorne w portfelu Organic Farma Zdrowia.

Organic Farma Zdrowia przyjmuje marki należące do spółki Produkty Klasztorne.

Spółka Organic Farma Zdrowia poinformowała, że w dniu 16 listopada 2015 roku zawarła ze spółką Produkty Klasztorne umowę, której przedmiotem jest zakup praw ochronnych do znaków towarowych posiadanych przez spółkę Produkty Klasztorne.

Są to w głównej mierze znaki towarowe „Produkt Klasztorny” w różnych wersjach graficznych, znak towarowy piwa „Mnich” oraz znak towarowy „Polska Czerwona Krowa ”.

Umowa nie ma znamion istotnej (jej wartość nie przekracza poziomu 20% kapitałów własnych spółki), niemniej jest ważna dla spółki, ponieważ przejmowane marki posiadają duży potencjał, są dobrze znane oraz cenione na rynku spożywczych produktów naturalnych i ekologicznych klasy Premium.

Grupa Organic Farma Zdrowia zamierza prowadzić sprzedaż pod nabytymi markami – produktów tradycyjnych, wyłącznie naturalnych i ekologicznych wytwarzanych rzemieślniczo na bazie starodawnych receptur klasztornych. Docelowo większość produktów pod tymi markami będzie ekologiczna. Dystrybucja tych produktów obejmie Delikatesy Organic Farma Zdrowia oraz wielu innych odbiorców na terenie całego kraju.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram