Próchnik ratuje sieć sprzedaży

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Próchnik
Próchnik ratuje sieć sprzedaży

Spółka, która w ub.r. ruszyła z franczyzą chce przeprowadzić restrukturyzację aktywów w postępowaniu sanacyjnym. 

Zarząd Próchnik SA złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym.

Celem restrukturyzacji jest zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności. Firma chce skoncentrować się na rozwoju sieci sprzedaży działającej pod marką Próchnik.

Jak poinformowała spółka, decyzja zarządu podyktowana była troską o przetrwanie firmy notowanej na warszawskiej GPW od 27 lat. Postępowanie sanacyjne i zawarcie układu jest najbardziej uczciwą drogą, zapewniającą najwyższy możliwy poziom wykonania zobowiązań.

Utrata możliwości regulowania zobowiązań jest wynikiem zsumowanych z wielu lat efektów nieskutecznej realizacji decyzji strategicznych, które w związku nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Obecny zarząd z pełną determinacją korygował zastane nieprawidłowości. Niestety obecne uwarunkowania rynkowe, różnią się diametralnie od tych, które pozwoliły w ubiegłych latach na wielokrotny wzrost wskaźników wynikowych branżowym konkurentom spółki. Suma powyższych czynników skutecznie uniemożliwiła planowaną na pierwszy kwartał 2018 roku emisję akcji, czego konsekwencją jest postępowanie sanacyjne” – podała firma w komunikacie.

Głównym celem planu restrukturyzacyjnego, wchodzącego w skład złożonego wniosku sanacyjnego jest przywrócenie spółce zdolności do wykonywania zobowiązań. Założenia restrukturyzacji, to także zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age.

Zmiany mają objąć również redukcję poziomu kosztów stałych. Strategia będąca elementem planu restrukturyzacyjnego zostanie opublikowana po decyzji Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego.

Przypomnijmy, że w marcu 2017 roku Próchnik zaoferował franczyzę. Obecnie pod tym marką działają trzy salony prowadzone przez franczyzobiorców.
Robert Wójcicki, dyrektor operacyjny sieci sklepów Próchnik w rozmowie z franczyzawpolsce.pl powiedział, że pierwszy sklep franczyzowy został otwarty w listopadzie 2017 roku w Szczecinie.

W planach firmy był dalszy rozwój sieci sklepów własnych i franczyzowych. W lutym tego roku w ramach tej sieci tworzy działało 30 salonów.
Model współpracy partnerskiej z tą marką opiera się o franczyzę depozytową.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram