Próchnik przygotowuje wniosek o ogłoszenie upadłości

Data dodania: 10 maja 2018
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Salon sprzedaży Próchnik

Zarząd Próchnik S.A. podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Nadal jednak uznaje złożony pod koniec marca wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego za słuszny i uzasadniony oraz nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki.

Jednakże mając na względzie postanowienia ustawy Prawo upadłościowe i obowiązki z niej wynikające, a także zważywszy na zagrożenia dla działalności operacyjnej spółki wynikające z prowadzonych obecnie przez niektórych wierzycieli spółki postępowań egzekucyjnych dotyczących majątku spółki, Zarząd spółki z daleko posuniętej ostrożności prawnej podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o upadłość Próchnik S.A. – poinformowano w komunikacie.

Decyzja ta podjęta została także w związku z faktem, że opóźnia się ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Łodzi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, a także wszczynanymi postępowaniami egzekucyjnymi przeciwko spółce, co w konsekwencji prowadzi do zajęcia rachunków bieżących i uniemożliwia spółce bieżące regulowanie zobowiązań.

Zarząd spółki zastrzega, że w przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, Sąd Rejonowy w Łodzi wyda postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, wówczas zarząd dokona rewizji swojej decyzji dotyczącej przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram