Franczyza w Polsce

 

Franczyza

Cechy franczyzy

Cechy franczyzy

  • Niezależność prawna, finansowa oraz organizacyjna franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Prowadząc działalność gospodarczą – swój własny sklep Grene franczyzobiorca autonomicznie podejmuje decyzje o wyborze najlepszej drogi rozwoju i zwiększania sprzedaży, korzystając przy tym z bogatego doświadczenia franczyzodawcy.
  • Długotrwały (zapewniający satysfakcjonujący okres zwrotu z inwestycji franczyzobiorcy) stosunek umowny. Jeśli w trakcie przygotowań do podpisania umowy franczyzowej, wskutek negatywnych informacji uzyskanych po analizie potencjału lokalnego rynku, kandydat na franczyzobiorcę lub franczyzodawca będą mieli wątpliwości to wówczas do podpisania umowy nie dojdzie. Centrala Sieci Grene chce, bowiem zapewnić pełne bezpieczeństwo rozwoju biznesu franczyzobiorcy.
  • Przekazywanie franczyzobiorcy „know-how” (wiedzy o prowadzeniu sklepu) w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy. Franczyzobiorca ma do dyspozycji Podręcznik Operacyjny Systemu Grene, a nad jego działalnością cały czas czuwa Dział Rozwoju Sieci Grene , gotów w każdej chwili służyć pomocą i wsparciem we wszystkich obszarach.
  • Uiszczanie na rzecz franczyzodawcy opłat lub innych świadczeń finansowych. Opłaty są tak skalkulowane, aby nie obciążały nadmiernie budżetu sklepu franczyzobiorcy. Ponadto, przed podpisaniem umowy franczyzowej, franczyzobiorca otrzymuje, a następnie analizuje, model finansowy sklepu, w związku z czym, nie ma możliwości, aby jakakolwiek opłata na rzecz franczyzodawcy nie została z góry przewidziana.

Fundamentalną cechą systemu franczyzowego Grene jest zobowiązanie franczyzodawcy – Kramp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przekazywania franczyzobiorcy swojego know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu rolniczo – technicznego Grene) w sposób ciągły. Z kolei franczyzobiorca będzie miał obowiązek stosowania się do reguł działania wyznaczonych przez franczyzodawcę w sposób uzgodniony pomiędzy stronami w umowie franczyzowej.

Cele systemu

Cele systemu

  • zapewnienie zyskownej działalności każdego ze sklepów działających w sieci poprzez przekazanie i stały transfer know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) oraz efektywne wdrożenie koncepcji biznesowej i standardów wypracowanych przez system Grene,
  • zapewnienie atrakcyjnej i dopasowanej do potrzeb franczyzobiorcy, jak i jego klientów oferty produktów technicznego zaopatrzenia rolnictwa, przemysłu, ogrodnictwa, czy gospodarstw domowych – korzystając z szerokiej oferty dystrybucyjnej Centrali Sieci Grene,
  • wdrożenie efektywnych i skutecznych standardów obsługi klienta, między innymi w celu utrzymywania długofalowych relacji bezpośrednio wpływających na efektywność ekonomiczną sklepu,
  • wspólne, stałe wzmacnianie pozycji marki Grene, umożliwianie zwiększenia jej rozpoznawalności na rynku, dzięki czemu każdy ze sklepów działających w sieci odczuwa w zauważalny sposób zwiększone zainteresowanie jego ofertą ze strony Klientów.

Organizator systemu

Organizator systemu

Organizatorem systemu jest Kramp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Skandynawskiej 1 w Modle Królewskiej koło Konina (kod pocztowy: 62-671 Stare Miasto), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 406165.

Od ponad 60 lat firma Kramp oferuje technologie z wartością dodaną.

Ułatwianie i zwiększanie wydajności pracy naszych klientów, to nasza filozofia, która z jednoosobowej firmy z Varsseveld w Holandii uczyniła jednego z największych w Europie hurtowników w branży technicznej.

Jako kompleksowy dostawca części zamiennych, usług technicznych oraz rozwiązań biznesowych jesteśmy strategicznym partnerem dla przedsiębiorstw z branży rolniczej, ogrodniczej i zajmujących się gospodarką leśną oraz pracami ziemnymi, a także OEM.

http://www.kramp.com

Podstawowa działalność, związana z budową, rozwojem i zarządzaniem na terenie całego kraju siecią specjalistycznych sklepów rolniczo – technicznych GRENE® (własnych i franczyzowych) podzielona jest na kilka strategicznych obszarów, wymienionych poniżej:

  • analiza, pozyskiwanie i kompleksowe przygotowanie lokalizacji, wybranej pod działalność związaną z prowadzeniem specjalistycznego sklepu rolniczo – technicznego,
  • doradztwo architektoniczne i funkcjonalne, kompletne wyposażenie sklepu, visual merchandising – indywidualny planogram przestrzeni sprzedaży oraz ekspozycji asortymentowej,
  • doradztwo i zarządzanie operacyjne, związane z efektywnym funkcjonowaniem sklepu, poprzez stosowanie zalecanych do wykonania czynności rutynowych,
  • zarządzanie polityką handlową całej sieci poprzez uwzględnianie lokalnych uwarunkowań i elastyczne dopasowywanie jej do warunków otoczenia rynkowego,
  • organizacja działań marketingowych, reklamowych oraz dbałość o właściwy wizerunek sieci specjalistycznych sklepów rolniczo – technicznych Grene w oparciu o działania public relations (aktywny kontakt i zarządzanie relacjami z mediami).

W chwili obecnej w całej Polsce z powodzeniem funkcjonuje ponad 150 sklepów rolniczo – technicznych Grene, co daje nam miano lidera sprzedaży detalicznej w branży technicznego zaopatrzenia rolnictwa, przemysłu, ogrodnictwa i gospodarstw domowych.

Misja systemu

Misja systemu

Misją systemu franczyzowego Grene jest bycie Liderem Innowacji i Efektywności w kanale dystrybucji detalicznej, jakim jest sieć sklepów rolniczo – technicznych Grene. Misja ta jest realizowana poprzez:

  • zarządzanie kategoriami asortymentu sprzedawanego w sklepie rolniczo – technicznym Grene (category management), dzięki czemu każdy ze sklepów ma niskie koszty zarządzania magazynem oraz finansowania posiadanych zapasów,
  • skuteczna logistyka – nasz towar zawsze dociera na czas,
  • marketing, reklama oraz budowa wizerunku marki Grene wśród klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Dzięki temu nasza marka kojarzona jest przez Klientów z następującymi cechami:

  • fachowość personelu sprzedażowego oraz odpowiedzialne doradztwo,
  • indywidualne podejście do każdego Klienta oraz jego problemów, realizuje bowiem nawet najbardziej nietypowe zamówienia,
  • uczciwość kupiecka,
  • bliskość i niemalże nieograniczona dostępność personelu naszych sklepów,nowoczesność, łamanie stereotypów o zapóźnionym rolnictwie i przemyśle w Polsce,
  • szybkość i sprawność działania w każdym obszarze funkcjonowania sklepu rolniczo – technicznego Grene.

Dzięki realizacji naszej misji mówimy więc wprost: nowoczesny sklep Grene, umiejscowiony w atrakcyjnej lokalizacji, dobrze zarządzany, opiekujący się swoimi klientami pozwala zarobić więcej niż inne, do tej pory funkcjonujące na rynku samodzielne punkty sprzedaży asortymentu zaopatrzenia rolniczego i technicznego.

Korzyści

Korzyści

Dzięki zawarciu długoletniej (na okres 5 lat z możliwością przedłużenia) umowy franczyzowej franczyzobiorca uzyskuje prawo do prowadzenia sklepu rolniczo – technicznego pod marką Grene, zapewniając sobie w ten sposób szereg korzyści, niedostępnych dla innych uczestników rynku. Do korzyści tych należy przede wszystkim zaliczyć:

  • prowadzenie działalności pod silną, rozpoznawalną, ogólnopolską marką, docenianą przez klientów i dostawców, budzącą szacunek i respekt konkurentów, stale wspomaganą przy pomocy wypracowanego know – how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) sieci Grene,
  • otrzymanie do wdrożenia w pełni przygotowanego i sprawdzonego przez wiele lat funkcjonowania na rynku modelu biznesowego sklepu rolniczo – technicznego Grene składającego się z koncepcji wizualnej, indywidualnie i ekonomicznie dobranego wyposażenia, procedur organizacji ekspozycji oraz atrakcyjnej oferty handlowej, reklamy i marketingu; modelu, który zapewnia odpowiedni poziom komunikacji z klientem, pozwalając w ten sposób franczyzobiorcy osiągnąć satysfakcjonujący wynik ekonomiczny,
  • korzystanie z wszechstronnej wiedzy operacyjnej związanej z rutynowymi czynnościami, które są wykonywane w sklepie rolniczo – technicznym Grene, a które decydują o optymalnym ponoszeniu kosztów, a w efekcie o powodzeniu sklepu na lokalnym rynku,
  • korzystanie ze wsparcia regionalnych służb sprzedaży franczyzodawcy (koordynator ds. rozwoju sieci, przedstawiciel handlowy), zarówno w sprawach organizacyjno – zarządczych, jak i handlowych związanych z aktywizacją sprzedaży we franczyzowym sklepie rolniczo – technicznym Grene,
  • dostęp do bieżących szkoleń (produktowych, operacyjnych, technicznych) i kompetencji wynikających z wieloletniego budowania i zarządzania siecią sklepów własnych franczyzodawcy w bardzo zróżnicowanych uwarunkowaniach lokalizacyjnych,
  • ograniczenie ryzyka wynikającego z samodzielnej działalności, dzięki aktywnej współpracy franczyzodawcy ze wszystkimi sklepami rolniczo – technicznymi Grene, które działają w sieci Grene,
  • otrzymanie gwarancji terytorialnej (na określonym terenie nie powstanie inny sklep Grene),
  • stabilność działania gwarantowana przez długi okres obowiązywania umowy franczyzowej oraz aktualizowaną na bieżąco dokumentację procedur zarządzania sklepem rolniczo – technicznym Grene; Centrala Sieci wie bowiem najszybciej, co zmienia się na rynku i jakie kierunki działania należy przyjąć,
  • możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu zmieniającym oblicze polskiego rolnictwa, przemysłu oraz poziomu życia gospodarstw domowych.

Opłaty

Model ekonomiczny

Model ekonomiczny

Sklepy rolniczo – techniczne Grene to różnorodność lokalizacji, powierzchni i standardów budynków, a także kategorii, grup i towarów w nich sprzedawanych. Wszystkie te czynniki wpływają na ekonomiczną stronę prowadzonego przedsięwzięcia. Dlatego też Centrala Sieci w ramach funkcjonowania systemu franczyzowego przygotowała trzy warianty modelu sklepu - GRENE® 200, GRENE® 300 i GRENE® 400, które poprzez wielkość dostępnej powierzchni determinują jak najbardziej korzystny sposób prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę.

System franczyzowy Grene zapewnia więc elastyczność dopasowania się do konkretnych warunków lokalizacyjnych jak i finansowych franczyzobiorcy, pozwalając w ten sposób zainteresować się pomysłem na własny biznes w postaci sklepu rolniczo – technicznego Grene niemalże każdemu przedsiębiorcy, jak i kandydatowi dopiero rozważającemu rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Opłaty licencyjne

Opłaty licencyjne

W systemie franczyzowym sklepów rolniczo – technicznych Grene obowiązują następujące opłaty licencyjne:

  • wstępna opłata licencyjna w wysokości 20 tys. zł. netto

W zamian za jej uiszczenie franczyzobiorca otrzymuje prawo do działania pod marką Grene oraz zapewnienie stałego transferu know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) poprzez:

  • przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wszystkie obszary związane z budową, adaptacją oraz prowadzeniem sklepu z artykułami technicznego zaopatrzenia rolnictwa, przemysłu, ogrodnictwa i gospodarstw domowych (szkolenia produktowe, obsługa klienta, skuteczna aranżacja, visual merchandising),
  • bezpośrednie wsparcie ze strony doświadczonego personelu franczyzodawcy w pierwszych tygodniach wdrożenia systemu franczyzowego Grene w sklepie prowadzonym przez franczyzobiorcę (obecność pracowników franczyzodawcy podczas otwarcia sklepu franczyzobiorcy, korygowanie działań, wprowadzenia niezbędnych poprawek, doszkalanie personelu franczyzobiorcy),
  • przekazanie pełnej dokumentacji czynności wykonywanych w sklepie franczyzowym Grene, opisanych w podręczniku operacyjnym – kluczowym dokumencie umożliwiającym efektywne prowadzenie biznesu, na bieżąco aktualizowanym w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej.

Opłata Bieżąca w wysokości 0% 2% miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu sklepu franczyzowego – tytułem prawa do korzystania z marki, koncepcji biznesowej i wizualizacji oraz procedur systemu – stałego transferu know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu rolniczo – technicznego Grene ).

Opłata Marketingowa w wysokości 1% miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu sklepu franczyzowego – w całości przeznaczana na podejmowane przez franczyzodawcę działania w zakresie marketingu i reklamy całej sieci Grene .

Wierzymy, że kreatywność i przedsiębiorczość zasługują na preferencyjne traktowanie, dlatego powyższe warunki zapewnią już na starcie przewagę nad konkurentami.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne

Adaptacja działającego sklepu (lub lokalu gotowego do prowadzenia działalności handlowej o podanym charakterze) do standardów sklepu rolniczo – technicznego Grene niesie ze sobą koszty w wysokości od 20 do 130 tys. złotych netto (w zależności od uwarunkowań adaptacyjnych oraz wielkości powierzchni lokalu, w którym prowadzona będzie działalność handlowa), które Franczyzobiorca powinien pokryć w związku z:

  • drobnymi pracami remontowymi, związanymi z przystosowaniem pomieszczeń do standardów prowadzenia franczyzowego sklepu Grene,
  • zakupem składników wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej sklepu, zgodnie ze standardami marki Grene,
  • ewentualnym uzupełnieniem mebli i wyposażenia ekspozycyjnego,
  • ewentualnym zakupem pozostałego wyposażenia technicznego, zapewniającego utrzymanie odpowiedniego wizerunku marki,

Franczyzodawca w toku indywidualnych ustaleń oferuje również na atrakcyjnych warunkach kredyt kupiecki, który może bezpośrednio wpłynąć na wysokość kwot przeznaczonych na ten cel.

Pełna specyfikacja rodzajów kosztów na potrzeby kalkulacji ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia zostanie przedstawiona franczyzobiorcy w modelu finansowym, dostęp do którego uzyskuje on po podpisaniu listu intencyjnego regulującego proces wymiany informacji przed podpisaniem umowy franczyzowej.

W wariancie adaptacji działającego sklepu rolniczo – technicznego pod marką Grene okres zwrotu z poniesionej przez franczyzobiorcę inwestycji następuje po upływie od 6 do 18 miesięcy, w zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych i poniesionych kosztów.

Do kosztów inwestycyjnych należy również zaliczyć wartość pierwszego zatowarowania sklepu, która kształtuje się na poziomie 200 – 250 tys. złotych netto.

Model finansowy

Model finansowy

Podane powyżej dane pochodzą z planu finansowego, opartego o wyniki ekonomiczne uzyskane przez sklepy własne franczyzodawcy – Organizatora Systemu Grene. Są więc danymi rzeczywistymi, odzwierciedlającymi sytuacje lokalnych rynków i praktykę prowadzonej działalności handlowej.

Ze względu na różnorodność uwarunkowań lokalizacyjnych, trzy formaty powierzchni sklepu oraz specyfikę miejscowości w Polsce, nie jest w tym opracowaniu możliwe podanie dokładnych danych ekonomicznych, takich jak przychody, koszty działalności operacyjnej, czy zysk, dających w efekcie odpowiedź na pytanie jak szybko się zwróci każda z indywidualnie rozpatrywanych inwestycji. Dlatego też przed podjęciem decyzji o współpracy kandydat na franczyzobiorcę otrzyma od franczyzodawcy model finansowy oraz wsparcie w zakresie jego rzetelnego opracowania, z uwzględnieniem szeregu czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Model ten służyć będzie za drogowskaz dla franczyzobiorcy nie tylko w chwili podejmowania decyzji o przystąpieniu do systemu franczyzowego Grene, ale przede wszystkim w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej. Model finansowy dla franczyzowego sklepu rolniczo – technicznego Grene uwzględnia:

  • początkowe nakłady inwestycyjne w podziale na pojedyncze składniki,
  • wartość przychodów sklepu w podziale na główne kategorie produktów,
  • koszty działalności operacyjnej sklepu franczyzowego w szczegółowym rozbiciu na ich rodzaje,
  • wysokość obciążeń, wynikających z pobierania przez franczyzodawcę opłaty bieżącej i opłaty marketingowej,
  • zysk brutto franczyzobiorcy przed opodatkowaniem,
  • zobowiązania podatkowe,
  • zysk franczyzobiorcy po opodatkowaniu.

Aktualności

Współpraca

Współpraca

Właśnie Ty może zostać naszym franczyzobiorcą!

Naszym franczyzobiorcą może zostać każdy przedsiębiorca, który:

  • wyraża gotowość prowadzenia sklepu rolniczo – technicznego ,
  • akceptuje cele i zasady funkcjonowania systemu franczyzowego zapisane w podręczniku operacyjnym oraz umowie franczyzowej,
  • posiada środki finansowe umożliwiające dostosowanie lokalu do działalności sklepu – w kwocie ustalanej w zależności od wariantu sklepu, uwarunkowań lokalizacyjnych i rodzaju wymaganych standardów,
  • prowadzi własną działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna lub w formie spółki osobowej albo kapitałowej), ewentualnie jest gotowy do szybkiego jej założenia.

Skontaktuj się z nami

Osoby zainteresowane uruchomieniem i prowadzeniem franczyzowego sklepu Grene proszone są o wypełnienie formularza – Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF),

lub kontakt z

Leszek Niewiedziała +48 607 034 531, leszek.niewiedziala@grene.pl
Joanna Poniedziałek +48 783 947 333, joanna.poniedzialek@grene.pl

 

Kramp Sp. z o.o. Dział Rozwoju Sieci Franczyzowej

Tel. 63 240 06 17, Fax. 63 240 91 01

Wskazane osoby udzielą wyczerpujących wyjaśnień odnośnie zagadnień związanych z przystąpieniem do systemu franczyzowego, a także poprowadzą dalej proces przygotowania dokumentów i informacji potrzebnych do podjęcia wspólnej decyzji o rozpoczęciu współpracy w ramach systemu franczyzowego sklepów rolniczo – technicznych Grene.

Warunkiem rozpoczęcia głównej procedury przystąpienia przez kandydata na franczyzobiorcę do systemu Grene jest wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF) oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów i informacji, wymienionych w załączniku do KZPF. Po otrzymaniu tych dokumentów franczyzodawca przeprowadzi weryfikację ich treści, co pozwoli mu zorganizować spotkanie z wybranymi kandydatami na franczyzobiorców.

Spotkajmy się!

Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna z wyselekcjonowanymi na podstawie wypełnionych kwestionariuszy (KZPF) kandydatami. Franczyzodawca zastrzega sobie jednak prawo do kontaktu i rozmowy kwalifikacyjnej jedynie w wybranymi kandydatami. Podstawowe cele spotkania i rozmowy z kandydatem na franczyzobiorcę to:

  • Omówienie informacji wynikających z wypełnionego przez kandydata na franczyzobiorcę kwestionariusza zgłoszeniowego (KZPF).
  • Zapoznanie go z treścią oraz podpisanie listu intencyjnego – dokumentu określającego warunki wymiany informacji pomiędzy kandydatem na franczyzobiorcę a franczyzodawcą, a także czynności, które mają zostać wykonane, aby doprowadzić do podpisania umowy franczyzowej.
  • Przygotowanie dla kandydata opisu możliwych wariantów adaptacji / budowy sklepu rolniczo – technicznego w wybranej kategorii i określonej lokalizacji w ramach standardów systemu franczyzowego .
  • Prezentacja założeń ekonomicznych, które będą przydatne na etapie tworzenia i akceptowania planu finansowego dla franczyzowego sklepu rolniczo – technicznego Pierwszy projekt modelu finansowego będzie następnie analizowany i uzupełniany do czasu aż każda ze stron umowy będzie w pełni przekonana, co do możliwości jego realizacji w praktyce.
  • Prezentacja projektu umowy franczyzowej oraz omówienie jej założeń.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania franczyzobiorcy

Zawarcie umowy franczyzowej

Po przeprowadzeniu przez kandydata na franczyzobiorcę, wspólnie z franczyzodawcą, kompleksowej analizy opłacalności planowanej inwestycji związanej z budową sklepu franczyzowego sklepu we wskazanej lokalizacji, następuje podpisanie umowy franczyzowej. Co niezwykle ważne, nawet po jej podpisaniu, franczyzobiorca ma jeszcze dodatkowo 7 dni na odstąpienie od umowy, co daje mu odpowiednio dużo czasu na ponowne przemyślenie swojej decyzji i ewentualne „ochłonięcie”, bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Przekazanie podręcznika operacyjnego

Po podpisaniu umowy franczyzowej i uiszczeniu opłaty wstępnej franczyzobiorca otrzyma podręcznik operacyjny systemu, który szczegółowo opisuje zasady postępowania przy adaptacji, budowie, organizacji i bieżącym prowadzeniu sklepu franczyzowego , to jest:

  • Szczegółowy opis zasad funkcjonowania systemu franczyzowego .
  • Opis, zakres i harmonogram szkoleń wstępnych organizowanych przez franczyzodawcę, mających w praktyczny sposób przygotować franczyzobiorcę do prowadzenia działalności.
  • Opis, zakres i harmonogram szkoleń bieżących, które franczyzodawca będzie organizował cyklicznie w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej, których celem jest doskonalenie kluczowych umiejętności w dopasowaniu do lokalnego rynku oraz zmian na nim zachodzących.
  • Opis relacji oraz zasad komunikacji franczyzodawcy z franczyzobiorcą w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej.
  • Zasady wymiany informacji i korzystania z najlepszych praktyk handlowych gromadzonych w całej sieci sklepów rolniczo – technicznych .
  • Projekt wizualizacji oraz wyposażenia sklepu rolniczo – technicznego w jednym z wariantów powierzchni.
  • Opis oferty handlowej, warunków zakupu i sprzedaży.
  • Opis świadczonej przez sklep rolniczo – techniczny oferty usługowej dla Klientów
  • Standardy obsługi klienta oraz nawiązywania długofalowych relacji.
  • Zasady organizacji oraz procedury pracy sklepu we wszystkich obszarach jego działalności operacyjnej.
  • Narzędzia polityki reklamowej, promocyjnej i marketingowej realizowanej na poziomach: krajowym i lokalnym.
  • Kompendium wiedzy o zasadach zarządzania personelem, wynagradzania i motywowania.
  • Opis standardów sanitarnych i BHP związanych z aktualnymi przepisami utrzymania infrastruktury placówek handlowych.
  • Reagowanie w możliwych do wystąpienia sytuacjach kryzysowych.

Podręcznik operacyjny systemu franczyzowego jest na bieżąco aktualizowany przez franczyzodawcę. Oznacza to, że franczyzobiorca przez cały okres obowiązywania umowy franczyzowej ma zapewniony dostęp do najbardziej skutecznych praktyk działalności handlowej oraz zaktualizowanych procedur operacyjnych, usprawniających bieżącą działalność sklepu.

Dokumenty

Dokumenty

Prospekt informacyjny

Oddajemy w Twoje ręce charakterystykę pierwszego w Polsce systemu franczyzowego w branży technicznego zaopatrzenia rolnictwa. Dziękujemy, że zdecydowałeś się zapoznać z możliwościami współpracy w ramach systemu franczyzowego . W niniejszym opracowaniu znajdziesz pełny opis systemu, jego cele, korzyści i warunki przystąpienia.

 

 

 

 

 

Karta Zgłoszenia Potencjalnego Franczyzobiorcy

Warunkiem rozpoczęcia procedury przystąpienia przez kandydata na franczyzobiorcę do systemu jest wypełnienie przez niego Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF) oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów i informacji, wymienionych w załączniku do KZPF. Po otrzymaniu tych dokumentów franczyzodawca przeprowadzi weryfikację ich treści, co pozwoli mu zorganizować spotkanie z wybranymi kandydatami na franczyzobiorców

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt

Leszek Niewiedziała tel. +48 607 034 531, leszek.niewiedziala@grene.pl

Joanna Poniedziałek tel. +48 783 947 333, joanna.poniedzialek@grene.pl

Piotr Pilipczuk tel. + 48 605 566 452, piotr.pilipczuk@kramp.com

Filip Piczman tel. +48 691 505 647, filip.piczman@kramp.com

Kramp Sp. z o.o.

Dział Rozwoju Sieci Franczyzowej

Tel. 63 240 06 17, Fax. 63 240 91 01

Wskazane osoby udzielą wyczerpujących wyjaśnień odnośnie zagadnień związanych z przystąpieniem do systemu franczyzowego, a także poprowadzą dalej proces przygotowania dokumentów i informacji potrzebnych do podjęcia wspólnej decyzji o rozpoczęciu współpracy w ramach systemu franczyzowego sklepów rolniczo – technicznych Grene

 Konsultacje online

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą