Praca hybrydowa to konieczność

Data dodania: 24 stycznia 2022
Kategoria:

By stawić czoła kryzysowi musimy przedefiniować nie tylko to, gdzie pracujemy, ale także – jak i po co.

Poly opublikował nowy raport Praca hybrydowa: tworzenie „nowej normalności” w metodach, miejscach i kulturze pracy, w którym zwraca uwagę na główne zmiany zachodzące na rynku pracy wraz ze stawianiem czoła epidemii COVID19. Zdaniem autorów następuje stopniowe odchodzenie od koncepcji „miejsca” pracy, w kierunku „celu” pracy. Migracja coworkingów poza centrum miasta, urządzanie ergonomicznych stanowisk pracy w domu i wirtualna symulacja “pogawędek przy ekspresie do kawy” będą najbardziej widocznymi zmianami u progu nowej ery pracy hybrydowej.

Pracownicy zyskają elastyczność i większe możliwości wyboru, co przełoży się na większą motywację i zdolność współpracy w zespołach, wzmacniając kondycję firm.

Okoliczności związane z pandemią COVID-19 są szansą dla firm do zakwestionowania obecnego sposobu postrzegania pracy i nadania jej nowego kształtu w przyszłości. W „nowej normalności” — w reakcji na zaistniałe okoliczności oraz w miarę wprowadzania nowych metod pracy — nastąpi upowszechnienie się pracy hybrydowej charakteryzującej się większą elastycznością co do miejsca pracy, dostosowania otoczenia pod kątem maksymalizacji zaangażowania i produktywności, i oraz dopasowania do stylu życia i pracy poszczególnych pracowników – mówi Darrius Jones, executive vice president oraz chief strategy officer w Poly.

Zmiany w organizacji

Wywołana pandemią Covid-19 konieczność wprowadzania zmian w sposobie organizacji pracy otworzyła oczy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom na nowe możliwości współpracy. W wielu przypadkach przyjęcie pracy zdalnej na masową skalę pokazało, że pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki z domu z taką samą (jeśli nie większą) wydajnością, jak w przypadku gdy są fizycznie obecni w biurze. Pandemia stała się swego rodzaju katalizatorem, impulsem potrzebnym wielu organizacjom do radykalnego przemyślenia, w jaki sposób mogą one stworzyć najlepsze warunki dla zwiększenia efektywności pracowników.

Jak wyjaśnia futurysta Tom Cheesewright w raporcie o pracy hybrydowej – charakter pracy stale ewoluuje dzięki technologii komunikacji, która skompresowała nasz świat i zmniejszyła bariery we współpracy. Podkreśla on również, że w niedalekiej przyszłości udany biznes najprawdopodobniej będzie wyglądał jak sieć łącząca zarówno ludzi, jak i technologię. Jego zdaniem w tym sprzężeniu lokalizacja będzie mieć coraz mniejsze znaczenie. Liczyć się będzie zdolność jednostki do dodawania indywidualnej wartości do projektu oraz umiejętność komunikowania się z zespołem i partnerami. Wchodząc w „kolejną normę”, tworzenie przestrzeni pracy, które dają ludziom wybór – miejsca do współpracy, analizy, tworzenia lub po prostu spotkania z innymi – będzie kluczowe.

Dla wielu firm nadszedł czas na radykalne przemyśleń na temat modelu organizacji pracy. Wielu przedsiębiorców doszło do wniosków, że niewykorzystane powierzchnie w biurach przynoszą obecnie niewielki zwrot kosztów. Właśnie dlatego, należy się spodziewać, że przestrzenie te zostaną na nowo zaprojektowane i ponownie wykorzystane jako obszary sprzyjające generowaniu pomysłów, współpracy i nadaniu pracownikom poczucia tożsamości. Miejsca pracy w domu i pracy zespołowej zyskają na znaczeniu, a inwestycje zostaną rozszerzone poza ściany biurowe w celu stworzenia elastycznych, opartych na współpracy i zaawansowanych technologicznie osobistych miejsc pracy. Istotne jest, aby tworzyć środowisko, które motywuje pracowników hybrydowych do bycia produktywnymi.

Komfortowe biuro

Trend pracy zdalnej będzie się utrzymywał. Nemertes Research podaje, że 91% światowych organizacji umożliwia obecnie pracę z domu, w porównaniu do 63% przed wybuchem epidemii COVID-19. W czasie pandemii pracownicy do tworzenia prowizorycznych biur w domu wykorzystywali stoły kuchenne, deski do prasowania czy meble ogrodowe – cokolwiek było akurat „pod ręką”. Skoro jednak praca zdalna ma zostać z nami na dłużej, pracownicy powinni posiadać profesjonalne i komfortowe miejsca pracy z domu z technologią klasy korporacyjnej niezbędną do podtrzymania ich efektywności.
Podkreślając korzyści płynące z pracy hybrydowej i zwiększony apetyt na pracę w domu, nie wolno jednak zapominać, że przebywanie w tym samym miejscu bez osobistego kontaktu z innymi będzie dla wielu pracowników wyzwaniem. Dlatego coraz powszechniejsze staną się miejsca pracy, gdzie zdalni pracownicy będą mogli zaspokoić potrzeby społeczne, bez powiązań z konkretnym biurkiem lub miejscem. Takie przestrzenie umożliwią współpracę grupową i kontakty społeczne ze współpracownikami i innymi osobami, prowadząc do inspirowania się nawzajem. Tak zaaranżowane strefy, których powierzchnia już przed COVID-19 miały wzrosnąć o ponad 40% na całym świecie, mogą zapewnić pracownikom lepszy wybór miejsca do pracy i elastyczność, a także zaoferować bardziej opłacalny sposób działania przedsiębiorstw.
Praca po zamrożeniu gospodarki

Hybrid Working wprowadzi:

• nowe modele pracy — nowe jej zasady, zapewniające pracownikom elastyczność pod względem czasu i miejsca jej wykonywania;
• pracę zadaniową — rozliczanie pracownika nie z obecności w miejscu pracy w wyznaczonych godzinach, ale z produktywności i osiąganych wyników;
• optymalizację inwestycji — indywidualne miejsce pracy, wyposażone w odpowiednie technologie i sprzyjające współpracy można stworzyć wszędzie, niekoniecznie w firmowym biurze.

Charakter pracy zmieniał się już przed pandemią. Dzisiaj nieliczni mogą twierdzić, że zmiana jest ograniczona przez bariery technologiczne, ale zamrożenie gospodarki pokazało, że do prawdziwej zmiany nie jest potrzebny jedynie sprzęt, ale zmiana w aspekcie kultury pracy. Przyszłość to elastyczne środowisko, które zaspokaja potrzeby wszystkich pracowników, dając im poczucie spełnienia w pracy, w zamian za co maksymalizują oni wzrost zatrudniającej ich firmy.

Przestrzenie do pracy hybrydowej

Sarah Susanka, architektka i założycielka Susanka Studios wskazuje następujące główne globalne trendy dotyczące przestrzeni i miejsc, w których będziemy pracować po 2020 roku.

• Biuro domowe stanie się tak samo ważne, jak dobrze zaprojektowana kuchnia — liczyć się będą ergonomia i inspirujące zagospodarowanie przestrzeni.
• Upowszechnienie się coworkingu — firmy będą inwestować w przestrzenie coworkingowe położone poza miastem, starając się przyciągać uzdolnioną kadrę. Współpraca w grupach oraz powiązania społeczne ze współpracownikami i innymi osobami będą podsycały pomysłowość i innowacyjność.
• Zmiana panoramy miasta — czy wciąż będą powstawać nowe wieżowce biurowe? Miasta zachowają przede wszystkim funkcję mieszkalną, integrując się ze stylem życia ludzi, którzy będą chętniej korzystali z restauracji traktowanych jak przedłużenie własnej kuchni, czy z lokalnych siłowni i klubów fitness.

Zarządzanie zmianami kulturowymi

Firmy muszą trwale wprowadzić pewne fundamentalne zmiany w trybie hybrydowym, umożliwiające pracownikom zgłaszanie uwag, pomysłów i inicjatyw. Według raportu Poly zespół będzie elastyczny, innowacyjny, etyczny i empatyczny tylko wtedy, gdy w kulturze jego pracy występują następujące cechy:

• Integracja — zróżnicowane zespoły mają lepsze wyniki, ale trzeba umieć wykorzystać i docenić tę różnorodność.
• Dociekliwość — uniwersalne metody zarządzania nie zawsze się sprawdzają. Pracownicy będą różnie reagować na hybrydowy tryb pracy, a menedżerowie muszą nauczyć się dociekliwości ciekawości i zadawania pytań.
• Zorientowanie na cel — zauważamy, że szersze cele są przedstawiane o wiele za późno, a przecież odpowiednia koncentracja na efekcie może posłużyć za kompas w czasach zmian i przyczynić się do poprawy efektywności w miejscu pracy.

Zmiana dzięki technologii

Technologia ma do spełnienia ważną funkcję w tworzeniu „nowej normalności”, umożliwiając stałe przepływy pracy między ludźmi i miejscami oraz sprawną komunikację i współdziałanie podsycające motywację i zaangażowanie wirtualnych zespołów” — mówi Darrius Jones z Poly. Odpowiednio reagując, modyfikując metody działania i przyjmując nowe rozwiązania, możemy sprostać nadchodzącym wyzwaniom i konsekwentnie ewoluować zgodnie z kolejnymi falami zmian.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design