Posłowie chcą znieść zakazy dla rozwoju wielkich sklepów

Autor: Redakcja
Data dodania: 14 lutego 2008
Kategoria:

Rok temu posłowie wprowadzili ograniczenia dla powstawania nowych sklepów wielkopowierzchniowych, a teraz równie ochoczo proponują sposoby uchylenia tych zakazów

Obowiązujące od września ubiegłego roku przepisy stanowią, że dla lokalizacji nowego sklepu o powierzchni przekraczającej 400 m kw potrzebna jest uchwała gminy, a dla sklepu liczącego powyżej 2000 m kw - dodatkowo uchwała sejmiku wojewódzkiego. Przepisy te zostały już zaskarżone przez organizacje branżowe, np. przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji do Trybunału Unii Europejskiej. Komisja Europejska niedawno poinformowała, że już rozpoczyna procedurę stwierdzenia niezgodności ustawy o Wielkopowierzchniowych Obiektach Handlowych (WOH) z prawem europejskim. Natomiast PKPP Lewiatan zaskarżyła Ustawę do Trybunału Konsytucyjnego i postanowiła  nie wycofywać skargi do momentu podpisania przez prezydenta ustawy uchylającej dotychczasowe przepsy o WOH. Jest to wyraz sprzeciwu tej organizacji wobec przepisów sprzecznych z zasadą swobody działalności gospodarczej, jak i forma zabezpieczenia na wypadek gdyby prezydent ustawy nie podpisał. Lewiatan chce wówczas prowadzić lobbying na rzecz uznania Ustawy o WOH za niezgodną z Konsystucją.

Na specjalnym wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji: gospodarki i samorządu terytorialnego, LiD przedstawił propozycję uchylenia Ustawy o WOH. Posłowie PiS nie dali się wyprzedzić i zgłosili propozycję nowelizacji ustawy. Skonsultowali się ze środowiskami kupieckimi i wraz z organizacjami branżowymi pracują nad nowelizacją. Wkrótce mają złożyć projekt do marszałka Sejmu. PO także złożyła projekt uchylenia ustawy, a wiceminister gospodaki Adam Szejnfeld z PO przyznał, że resort właśnie dlatego nie wydał rozporządzenia wykonawczego, aby nie stosować Ustawy, za to przyspieszyć prace nad jej uchyleniem. Jego zdaniem, żadna nowelizacja nie usunie negaywnych skutków tak kontrowersyjnej i szkodliwej dla rynku regulacji. Ustawę o WOH trzeba, zdaniem ministra, uchylić i pracować nad innymi mechanizmami wspierania przedsiębiorczości. 
Podczas debaty, jaka odbyła się na ten temat 9 stycznia br. w redakcji Gazety Prawnej, reprezentujący firmę Tesco Jarosław Wereszczyński, powiedział że jego zdaniem Ustawa zablokowała rozwój dużych sklepów i poważnie ograniczyła kompetencje samorządu terytorialnego. Dziś wiele gmin, z własnej inicjatywy zaprasza wielkie sieci handlowe do inwestowania na ich terenie oraz do tworzenia miejsc pracy.

Ustawa o WOH okazała się martwym prawem, prawdopodobnie także niezgodnym z innymi przepisami. Dobrze byłoby, aby Sejm uchylił ją, zanim Komisja Europejska zdecyduje o jej niezgodności z prawem europejskim. Ponadto, w zgodnej opinii przedsiębiorców i gmin, ustawa nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy. Nasi eksperci kilkakrotnie pisali o przewidywanych skutkach działania ustawy dla struktury rynku i oceniali adekwatność przyjętych rozwiązań do intencji ustawodawcy. Okazało się, że nie była też  najlepszym pomysłem na wspieranie rodzimej przedsiębiorczości. 

Agnieszka Gierzyńska-Zalewska, 14 lutego 2008.

 

Dołącz do newslettera

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram