Ponad 13 mld zł z prywatyzacji w latach 2012-2013

Autor: Redakcja
Kategoria:
Grupa Azoty

13,6 mld zł - tyle wyniosły przychody z przekształceń własnościowych w latach 2012-2013. Ministerstwo Skarbu Państwa zrealizowało w tym czasie 534 projekty prywatyzacyjne. Najwięcej przychodów - 11,1 mld zł - przyniosła prywatyzacja giełdowa.

Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński przedstawił Radzie Ministrów Informację o realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2012-2013” w roku 2013. W tym czasie resort zrealizował 534 projekty prywatyzacyjne dla 298 spółek, które zaowocowały 195 umowami przewidującymi przekształcenie własnościowe.

W roku 2012 z prywatyzacji pozyskano ok. 9,2 mld zł, a w 2013 r. 4,4 mld zł, co oznacza, że plan na ubiegły rok został zrealizowany w blisko 90%.

25 lat po transformacji proces prywatyzacji z sukcesem dobiega końca. Z 8,5 tys. przedsiębiorstw państwowych w 1990 r. w nadzorze MSP zostało 249 spółek prowadzących działalność. Konsekwentnie realizowaliśmy prywatyzację małych i średnich spółek, działając na rzecz modernizacji gospodarki i dokończenia transformacji. Z drugiej strony Skarb Państwa utrzymał władztwo korporacyjne w spółkach najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Wartość tych kluczowych aktywów stale rośnie. W najbliższych latach będziemy kontynuować prywatyzację oraz efektywnie nadzorować i budować wartość spółek z portfela MSP – powiedział szef resortu Włodzimierz Karpiński.

Najwięcej przychodów przyniosła prywatyzacja giełdowa. W latach 2012 i 2013 MSP przeprowadziło 14 transakcji na GPW dla 13 spółek. Przychody z tego tytułu wyniosły 11,1 mld zł i stanowiły 82 % przychodów osiągniętych w ostatnich dwóch latach. W ubiegłym roku MSP zrealizowało 5 projektów giełdowych, osiągając przychody w wysokości 3,9 mld zł. Do największych transakcji giełdowych należały oferty publiczne spółek: ENERGA i Polski Holding Nieruchomości. Prywatyzacja przez giełdę stanowiła niemal 90% przychodów osiągniętych w 2013 r.

Przychody z prywatyzacji branżowej (pozagiełdowej) w latach 2012 i 2013 wyniosły 2,5 mld zł. W tym okresie zrealizowano 498 projektów branżowych dla 263 spółek, co stanowi niemal 90 proc. wszystkich spółek objętych przekształceniami własnościowymi. W ich ramach zawarto 159 umów prywatyzacyjnych. W 2013 r. prywatyzacja branżowa objęła 143 spółki. Przychody z tego tytułu wyniosły ponad 510 mln zł.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram