Polki mogą otrzymać do 40 tys. zł na rozkręcenie biznesu - również we franczyzie

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: pixabay.com

Przedsiębiorcze Polki, które prowadzą lub rozpoczynają działalność gospodarczą, wkrótce będą mogły uzyskać pożyczkę w wysokości od 20 do 40 tys. zł. W ramach projektu - fundusz pożyczkowy dla kobiet, realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dostępne będą środki o łącznej wysokości ok. 25 mln zł. O dofinansowanie mogą się starać również panie planujące działalność w systemie franczyzowym.

Jak dowiedział się portal Franczyzawpolsce.pl, warunkiem koniecznym do ubiegania się o pożyczkę jest posiadanie statusu przedsiębiorcy (tj. zarejestrowana działalność gospodarcza). Przy ocenie wniosków ważnym kryterium będzie również innowacyjność prezentowanego przedsięwzięcia.

- Zgodnie z projektowanymi przepisami pożyczka będzie udzielana kobiecie rozpoczynającej lub wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, zamieszkałej i prowadzącej lub rozpoczynającej działalność gospodarczą na terytorium Polski, na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest: uruchomienie działalności gospodarczej dla podmiotu, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków bądź rozwój działalności gospodarczej – tłumaczy wydział prasowy resortu gospodarki.

Uruchamiany fundusz będzie miał charakter pilotażowy. Celem zaproponowanych rozwiązań jest skierowanie na rynek prostego i powszechnie dostępnego instrumentu, który zachęci do podejmowania aktywności gospodarczej przez kobiety oraz do rozwoju już istniejących przedsiębiorstw przez nie prowadzonych. Przygotowując założenia projektu wykorzystano dane MPiPS dotyczące województw i powiatów o najwyższej stopie bezrobocia wśród kobiet. Natomiast już po uruchomieniu instrumentu pożyczkowego zostaną określone konkretne powiaty o największym wskaźniku bezrobocia wśród pań.

Uzyskane wsparcie będzie można przeznaczyć na: pokrycie wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z nabyciem albo wytworzeniem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), zakupem usług (z wyłączeniem usług doradczych), zakupem wartości niematerialnych i prawnych, adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, zakupem materiałów i wyposażaniem oraz ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Pożyczka dla kobiet to:

  • 20-40 tys. zł na start biznesu lub jego rozwój
  • Stałe oprocentowanie w wysokości 2 proc.
  • Wkład własny w wysokości 5 proc. kosztów kwalifikowanych
  • Możliwość spłaty pożyczki w ciągu 5 lat
  • Możliwość zawieszenia spłaty pożyczki na 12 miesięcy
  • Brak prowizji

Pożyczki będą udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Projekt nowelizacji tego dokumentu został 15 kwietnia 2014 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram