Podatki - nadchodzą zmiany w CIT

Autor: Redakcja
Kategoria:

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne zostaną opodatkowane podatkiem CIT. Oznacza to odejście od dotychczasowej zasady jednokrotnego opodatkowania dochodów tych spółek na poziomie wspólników.

Po zmianach spółki komandytowo-akcyjne będą opodatkowane na takich samych zasadach jak spółki kapitałowe, zaś wspólnicy tych spółek zostaną opodatkowani jedynie od faktycznie wypłaconego zysku. Jednak wystąpią również różnice w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych i spółek kapitałowych. Przykładowo zwolnienie z podatku u źródła (WHT) pobieranego od należności licencyjnych i odsetek wypłacanych spółkom z UE nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do spółek komandytowo-akcyjnych - informuje Deloitte w specjalnym poradniku.

Na szczęście w trakcie prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych odstąpiono od pomysłu objęcia opodatkowaniem CIT również spółek komandytowych. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym została już przekazana do podpisu Prezydentowi.

Subpartycja w ustawie CIT 2014

Dodatkowo od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące zbycia praw do strumienia pieniężnego wynikającego z umowy o subpartycypację. Wprowadzenie tych zmian ma na celu umożliwienia bankom przeprowadzania transakcji sekurytyzacyjnych.

Termin wejścia w życie ww. zmian to 1 stycznia 2014 r. Natomiast co do pozostałych planowanych zmian w zakresie CIT (np. niedostateczna kapitalizacja, zagraniczne spółki kontrolowane) ostateczny kształt przepisów oraz termin ich wejścia w życie nie jest znany.

KB

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram