Podatek od handlu znów zostanie odroczony?

Data dodania: 16 października 2017
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com
Podatek od handlu znów zostanie odroczony?

Posłowie wszystkich klubów zgodzili się skierować do dalszych prac rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która przedłuża okres zawieszenia ustawy do 1 stycznia 2019 r.

Przypomnijmy, że ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września 2016 r., ale szybko została zawieszona, po wszczęciu postępowania przez Komisję Europejską.

W połowie września 2016 r. komisja wyraziła pogląd, że konstrukcja przepisów, zawartych w ustawie, może faworyzować mniejsze sklepy i może przez to stanowić niedozwoloną pomoc publiczną. Komisja wszczęła w tej sprawie postępowanie i wezwała Polskę do zawieszenia egzekwowania podatku. Ministerstwo Finansów zastosowało się do wezwania, a w listopadzie 2016 r. Sejm przegłosował rządową ustawę zawieszającą pobieranie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 r.

Polski rząd złożył skargę na decyzję KE i zakładał, że w ciągu ponadrocznej karencji w poborze podatku zostanie on uznany za legalny, jednak 30 czerwca 2017 r. Komisja Europejska ostatecznie uznała, że narusza on unijne zasady pomocy publicznej ze względu na zastosowaną w jego konstrukcji progresję, dającą nieuzasadnioną przewagę mniejszym podmiotom. Ta decyzja została z kolei zaskarżona przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – skarga została złożona we wrześniu br.

Istnieje ryzyko, że złożone przez Polskę skargi nie zostaną rozpoznane do końca obowiązywania zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej, to jest do końca 2017 roku. Wobec powyższego istnieje konieczność zawieszenia jego stosowania na kolejny rok. Liczymy że w tym terminie zapadnie rozstrzygnięcie sądu” – powiedział wiceminister finansów Wiesław Janczyk, który przedstawiał Sejmowi uzasadnienie rządowego projektu ustawy.

Żaden klub poselski podczas pierwszego czytania rządowego projektu nie wyraził sprzeciwu wobec wniosku o jego dalsze procedowanie.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram