Po soki najczęściej wpadamy do dyskontów

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

W okresie od kwietnia 2013 roku do marca 2014 roku wielkość zakupów kategorii soków, nektarów i napojów niegazowanych wyrażona w litrach wyniosła ponad 960 mln. W porównaniu do analogicznego okresu w latach poprzednich rynek kategorii zanotował 1,5-proc. wzrost w ujęciu wartościowym i niemal 0,5-proc. wzrost w ujęciu ilościowym. Pod względem miejsca zakupu największy udział zanotowały dyskonty – podaje GfK Polonia.

W analizowanym okresie liderem na rynku soków, nektarów i napojów niegazowanych były produkty markowe, które w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. zdobyły 70% udziału w rynku tej kategorii. W porównaniu do lat ubiegłych nastąpił wzrost udziału produktów markowych (2%) i produktów marek własnych sieci (prawie 1%) w ujęciu wartościowym. Pomimo wyższej ceny, produkty markowe były wybierane przez polskie gospodarstwa domowe prawie 2 razy częściej niż produkty marek własnych sieci.

Pod względem miejsca zakupu największy udział w kategorii soków, nektarów i napojów niegazowanych zanotowały dyskonty. W okresie kwiecień 2013 – marzec 2014, udział ten wyniósł w ujęciu wartościowym 34% co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem w latach poprzednich. Widoczny był również niewielki wzrost udziału hipermarketów i supermarketów w zakupach całej kategorii.

Do wzrostu kategorii, liczonego rok do roku, przyczynił się przede wszystkim fakt, że konsumenci kupowali tę kategorię częściej niż w latach ubiegłych (2-proc. wzrost). Nieznacznie zwiększyła się również średnia cena za litr produktu (1%) – komentuje Lilianna Różycka-Szajna, analityk kategorii panelu gospodarstw domowych GfK.

Biorąc pod uwagę wyniki poszczególnych podkategorii, do całościowego wzrostu przyczynił się przede wszystkim segment soków 100-proc. (z pełnym wsadem owocowym lub warzywnym, bez żadnych dodatków) oraz napojów owocowych. Z kolei segmenty nektarów i soków 60-99-proc. (z odpowiednim dopełnieniem dodatków typu cukier, woda czy sól) zanotowały spadek zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym.

W analizowanym okresie pojedyncze polskie gospodarstwo domowe sięgało po produkty z kategorii soków, nektarów i napojów niegazowanych średnio 42 razy i kupiło przeciętnie 73 litry tych produktów.

W okresie od kwietnia 2013 roku do marca 2014 roku penetracja, czyli odsetek nabywców, którzy co najmniej raz dokonali zakupów produktów z kategorii soków, nektarów i napojów niegazowanych, wyniosła niemal 97%. Oznacza to, że około 13,1 mln gospodarstw domowych w Polsce kupiło tę kategorię w analizowanym przedziale czasu. Liczba ta nie uległa zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

Największy segment w całej kategorii soków, nektarów i napojów niegazowanych stanowią napoje owocowe, których udział ilościowy wyniósł 55%. W analizowanym okresie polskie gospodarstwa domowe sięgały po produkty z tej podkategorii najczęściej – 24 razy, wydając na nie prawie połowę budżetu przeznaczonego na zakupy całej kategorii.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram