Ostatni moment na inwestycję w grunty

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com
Koniec z inwestycjami w działki rolne.

1 maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Efektem ubocznym ustawy będzie blokada obrotu inwestycyjnego ziemią rolną. To ostatni dzwonek dla tych, którzy chcieliby kupić działkę rolną i przekształcić ją na budowlaną.

Jak podaje sieć agencji nieruchomości Metrohouse, twórcy nowelizacji zwracają wagę na podstawowy cel zmian. Jest to wzmocnienie ochrony gruntów przed działaniami spekulacyjnymi, a przede wszystkim przed wykorzystaniem nabywanych gruntów na cele niezwiązane z działalnością rolniczą.

W opinii twórców nowelizacji obowiązujące obecnie przepisy nie zabezpieczają w dostateczny sposób rynku gruntów przed transakcjami spekulacyjnymi.

W myśl Ustawy gruntów rolnych nie kupią już oferenci, którzy nie są rolnikami w rozumieniu art. 4.1 Ustawy. Zgodnie z powyższym wszyscy pozostali obywatele Polski zostaną pozbawieni możliwości zakupu działki rolnej.

Wolny obrót nieruchomościami rolnymi zostanie zablokowany, a inwestowanie w grunty rolne, tak powszechne w ostatnich latach, stanie się niemożliwe. Dla osób, które rozważały zakup nieruchomości rolnej zostało więc już mało czasu na zakup – mówi Michał Rudnicki, dyrektor działu inwestycji w agencji Metrohouse.

Nabywanie działki rolnej last minute

Bliskość tak istotnych zmian nie oznacza, że należy bezrefleksyjnie decydować się na zakup działki rolnej. Biorąc pod uwagę, że obrót ziemią rolną po 1 maja będzie mocno ograniczony, decydując się na zakup gruntów rolnych trzeba starannie wyselekcjonować odpowiednią nieruchomość.

Jednym z celów kupowania działek rolnych przez indywidualnych inwestorów jest zmienianie ich przeznaczenia na budowlane. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na:

Przeznaczenie działki w Studium Zagospodarowania Przestrzennego danej gminy (pożądane jest np. przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną);

Klasę gruntów ornych (grunty I, II i III klasy podlegają szczególnej ochronie);

Możliwość wnioskowania o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy, tj. czy działka spełnia kryterium.

Jeszcze do 1 maja można nabyć ziemię rolną na dotychczasowych zasadach. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie na rynku pojawi się sporo ofert sprzedaży działek rolnych.

Sprzedający obawiając się o możliwość sprzedaży po wejściu w życie ustawy, powinni być skłonni do obniżania cen. Jest to niewątpliwie dogodny okres dla kupującego, żeby dokonać korzystnej transakcji. Jednak warunkiem sukcesu całej inwestycji jest staranny wybór działki, którą można przekształcić na działkę budowlaną - dodaje Michał Rudnicki z Metrohouse.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram