Optymistyczne prognozy się nie spełnią?

Autor: Redakcja
Data dodania: 29 stycznia 2013
Kategoria:
ekonomic

ekonomic

Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. Nasz kraj osiągnął najwyższy wzrost gospodarczy pośród wszystkich krajów Europy – wynika z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 

W świetle tych niezłych, na tle Europy, danych za rok 2012, rok 2013 może już niestety taki dobry nie być. Niezwykle optymistyczne prognozy budżetowe Ministerstwa Finansów mogą się nie spełnić. Obserwowane spadki produkcji w większości sektorów, kolejne podwyżki kosztów pracy oraz brak działań deregulacyjnych, które prowadziłby do istotnej zmiany jakościowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą ściągnąć na nas stagnację lub wręcz recesję.

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja  na rynku pracy. Stopa bezrobocia w III kwartale 2012 wyniosła ok. 12,7 %, a wśród młodych do 25 roku życia – aż 27%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło około 5,5 mln osób. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto w listopadzie 2012 roku wynosiło 3780,64 PLN (dane GUS).

Pomimo relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej, nadal trwa impas inwestycyjny. Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą w przyszłość i wszelkie działania inwestycyjne podejmują z wielką ostrożnością. W 2012 roku rząd, w ramach Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wprowadził kilka dalszych zmian. Zaowocowały one poprawą warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w kilku obszarach, jednak nie przyniosły rozwiązań systemowych na szeroką skalę.  Z raportu wynika, że dokonane przez rząd reformy, choć niezwykle istotne i plasujące nas nieco wyżej w światowych rankingach, nadal pozostają niewystarczające. Należy mieć nadzieję, iż ten dobry kierunek będzie kontynuowany, dzięki czemu warunki prowadzenia biznesu w Polsce będą z roku na rok się poprawiać.

tabelka_

Tabela 1: Pozycja Polski w międzynarodowych zestawieniach konkurencyjności gospodarek

W I półroczu 2012 r. liczba zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON wyniosła 3 780 tys. Spośród firm aktywnych zdecydowaną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (96%). W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. badane przez GUS przedsiębiorstwa uzyskały słabsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Pogorszeniu uległy podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio 8,2% i 9,8%), co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (z 93,8% przed rokiem do 95,2%). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 8,0% i 9,2%). Największe straty odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w budownictwie.

Zdaniem ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego Global Competitiveness 2012 – 2013, by utrzymać dotychczasową wysoką pozycję, Polska będzie musiała zwiększyć konkurencyjność gospodarki poprzez podniesienie stopnia jej innowacyjności, który jest niski w odniesieniu do efektywności i tzw. czynników podstawowych gospodarki. Ponadto jako bariery w rozwoju polskiej gospodarki dostrzeżono: złożoność i nieprzejrzystość systemu podatkowego, biurokrację, sztywność rynku pracy, ograniczona dostępność do finansowania i zły stan infrastruktury.

Adam Gieras

źródło: Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o warunkach prowadzenia firm w Polsce

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram