Operator sieci odzieżowych chce opuścić giełdę

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Top Secret
Redan wycofuje spółkę z giełdy.

Operator detalicznych marek odzieżowych Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów TXM textilmarket chce wycofać spółkę z giełdy.

Radosław Wiśniewski, założyciel i główny akcjonariusz spółki Redan ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki po cenie 2,07 zł, będących w posiadaniu wszystkich pozostałych akcjonariuszy.  Celem jest wycofanie spółki z obrotu publicznego.

Radosław Wiśniewski wraz z rodziną oraz spółkami od nich zależnymi posiadają obecnie łącznie 21.452.981 akcji Spółki, stanowiących 60,08% ogólnej liczby akcji spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 26.157.781 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 31 maja br. i potrwa do 29 czerwca br. Rozliczenie wezwania planowane jest na 5 lipca 2016 r.

Przy określaniu ceny w wezwaniu uwzględniliśmy średnie kursy akcji za ostatnie 3 i 6 miesięcy i ustaliliśmy ją na wyższym z tych dwóch poziomów. Oddaje to zatem dobrze średnioterminową rynkową wartość akcji Redan ustaloną w obrocie giełdowym zleceniami inwestorów” – stwierdził Radosław Wiśniewski, założyciel i główny akcjonariusz Redan.

Radosław Wiśniewski przyznał, że jednym z kluczowych powodów ogłoszonego wezwania jest planowane wprowadzenie na GPW akcji spółki zależnej TXM zarządzającej rozwojem sieci dyskontowej TXM textilmarket.

Wszystkie czynniki pozytywnie wpływające na wycenę Grupy Kapitałowej Redan, wynikające z rozwoju i sukcesu TXM, są cały czas głęboko zdyskontowane niepewnością związaną z wynikami segmentu fashion. Inwestorzy posiadający obecnie akcje Redan często mają je właśnie dlatego, aby pośrednio korzystać ze wzrostu wartości TXM. Notowania akcji Redan nie były jednak płynne, dlatego dzięki wezwaniu inwestorzy będą mogli sprzedać te walory, a potem zainwestować uzyskane z tego środki w nową emisję TXM i dzięki temu korzystać, już bez ryzyka związanego z segmentem fashion, z potencjału do wzrostu tej spółki. Dodatkowo dzięki wyeliminowaniu niepewności związanej z segmentem modowym, akcje sieci dyskontowej TXM textilmarket powinny być łatwiej i lepiej wycenione przez rynek kapitałowy” – powiedział Radosław Wiśniewski.

Radosław Wiśniewski wraz z podmiotami działającymi w porozumieniu po zakończeniu wezwania zamierzają posiadać akcje uprawniające do wykonywania minimum 36.683.320 głosów na walnym zgromadzeniu Redan, stanowiących 90,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a następnie skorzystać z procedury przymusowego wykupu akcji od wszystkich pozostałych akcjonariuszy i w ten sposób wykupić wszystkie akcje Redan.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram