Od stycznia spore zmiany w podatkach

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: sxc.hu
Wielka rewolucja czeka wszystkich od stycznia 2014 roku. Przede wszystkim dotyczyć ona będzie podatku VAT. Od tego dnia obowiązywać będzie nowa definicja obowiązku podatkowego, terminy wystawiania faktur, zasady odliczania podatku - mówi Marek Pyznarski, menedżera produktu Subiekt GT w InsERT S.A.

Podatnicy muszą przestawić się na zupełnie nowe tory. Przede wszystkim data wystawienia faktury nie będzie już (poza transakcjami wewnątrzwspólnotowymi) decydować o miesiącu rozliczania podatku należnego – ważna będzie data dokonania dostawy, przez którą należy rozumieć datę dostarczenia towaru do odbiorcy lub wykonania usługi. Podobnie będzie przy podatku naliczonym – jego odliczenie nie będzie już zdeterminowane datą otrzymania faktury, ale także datą wystąpienia obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Same faktury będą mogły być wystawiane od 30 dni przed wystąpieniem obowiązku podatkowego do 15 dnia miesiąca następnego po dacie dokonania dostawy. Pozostanie także obowiązek wykazywania kwot podatku w złotówkach, jednak jego wyliczanie na skutek redefinicji obowiązku podatkowego znacznie się skomplikuje. Na deser ustawodawca wprowadził obowiązek wykazywania przyczyn korekty na fakturach korygujących.

Kolejne zmiany w fazie projektowania

Zmiany (obecnie jeszcze w fazie projektów) dotkną także podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, gdzie planowane jest objęcie podatkiem dochodowym zarejestrowanych fiskalnie zaliczek na poczet przyszłych dostaw (identycznie jak w VAT). Do tego dojdą jeszcze nowe deklaracje skarbowe, jak i – w projekcie zmian w ustawie o rachunkowości – możliwość stosowania uproszczonych sprawozdań finansowych przez niektórych podatników. Zmian jest sporo, a gdy dodamy do tego jeszcze wprowadzenie od stycznia nowego "Płatnika", widać że dotkną nie tylko danin fiskalnych, lecz również rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram