Obowiązkowy rejestr

Autor: Redakcja
Data dodania: 20 października 2008
Kategoria:

Okienka kasowe zostaną zobowiązane do zarejestrowania się w publicznym rejestrze instytucji płatniczych.

Aby prowadzić okienko kasowe, trzeba też będzie uzyskać specjalne zezwolenie i posiadać wysoki kapitał założycielski. Mają też przesyłać przyjęte od klienta pieniądze na rachunek adresata już następnego dnia po przyjęciu zlecenia. Takie obowiązki na okienka kasowe nakłada unijna dyrektywa o usługach płatniczych.

Brak zabezpieczeń
Dziś, aby założyć działalność polegającą na pośrednictwie w przekazywaniu środków pieniężnych, nie trzeba spełniać żadnych warunków.
– W Polsce okienka kasowe może założyć każda osoba fizyczna. Jedynym warunkiem jest dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – mówi dr Krzysztof Załucki, LL.M. Eur, adiunkt na Uniwersytecie Opolskim, radca prawny w Kancelarii CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy. Ważne jest, aby w naszym prawie znalazły się przepisy, które wprowadzą zabezpieczenia chroniące osoby korzystające z usług tego typu podmiotów, twierdzą eksperci. Taką szansą jest Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.
– Dyrektywa tworzy jednolite ramy prawne, które obejmują wszystkie podmioty świadczące usługi płatnicze na obszarze Wspólnoty Europejskiej – tłumaczy Tadeusz Białek, radca prawny z działu legislacyjno-prawnego Związku Banków Polskich. Dodaje, że pośrednicy świadczący usługi płatnicze w formie tzw. okienek kasowych będą też zobowiązani do dostosowania formy prowadzonej działalności do wymogów, jakie dyrektywa nakłada na instytucje płatnicze.

Problem implementacji
Dyrektywa unijna musi jednak zostać implementowana do polskiego porządku prawnego. – Ostatecznie zakres ochrony przyznanej klientom zależy od naszego ustawodawcy. Przepisy określają jedynie maksymalny dopuszczalny poziom zabezpieczeń – tłumaczy Szymon Chwaliński, prawnik w kancelarii Gide Loyrette Nouel. Jego zdaniem, polskie przepisy mogą znacznie odbiegać od propozycji unijnych.
Gazeta Prawna uzyskała informację, że w Ministerstwie Finansów trwają już prace nad aktem prawnym, implementującym przepisy dyrektywy. Państwa członkowskie muszą to zrobić do 1 listopada 2009 r. Nie wiadomo, w jakim zakresie przepisy europejskie zostaną wprowadzone do polskiego prawa.
– Tak zwana opcja narodowa, którą przewiduje dyrektywa, pozwala wyłączyć przez państwo członkowskie stosowanie przepisów dotyczących wymogów nakładanych na instytucje płatnicze – tłumaczy Tadeusz Białek. Jego zdaniem, takie wyłączenie w większości obejmie również tzw. okienka kasowe. Jednakże nie zostało to jeszcze potwierdzone.

Informacje o pośrednikach
Po wejściu w życie przepisów implementujących dyrektywę klienci będą mogli z łatwością dowiedzieć się, który z pośredników jest godny zaufania.
– Wyłączeniem nie zostanie objęty nadzór nad okienkami kasowymi. Będzie on taki, jaki dziś istnieje w stosunku do innych instytucji płatniczych. Okienka zostaną też zobowiązane do rejestracji w publicznym rejestrze instytucji płatniczych – informuje Tadeusz Białek.
– Lista pośredników mających zezwolenie ma być publicznie dostępna, podobnie jak informacje o tych podmiotach, które straciły wiarygodność i zezwolenie na prowadzenie działalności – dodaje Szymon Chwaliński.

Europejskie obowiązki
Przepisy dyrektywy nałożą na pośredników prowadzących okienka kasowe wiele nowych obowiązków.
– Nowa dyrektywa może sprawić, iż osoby korzystające z okienek będą mogły liczyć na to, iż zapłata trafi na właściwy rachunek, i to w terminie – tłumaczy Krzysztof Załucki. – Przede wszystkim przedsiębiorcy będą zobowiązani uzyskać zezwolenie na prowadzenie okienek. Uzyskanie go zostanie uzależnione od spełnienia wielu warunków zabezpieczających interesy klienta – tłumaczy Szymon Chwaliński. Dodaje, że pośrednicy będą musieli wykazać się wiarygodnością i stabilnością finansową oraz przejrzystością funkcjonowania. – Jeśli ochrona zostanie rozszerzona, to skróceniu ulegnie czas transakcji płatniczej do jednego dnia następującego po dniu przyjęcia przekazu do realizacji. Ustali się też zasady odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych zleceniodawcy za prawidłowe wykonanie transakcji płatniczej. Ponadto można będzie zastosować tzw. dodatkowe środki ochronne – mówi Krzysztof Załucki.
Do nich zalicza się: obowiązek rozdziału pieniędzy przyjętych z tytułu świadczenia usług płatniczych od pozostałych posiadanych środków; ochronę tych środków w przypadku upadłości instytucji płatniczej od roszczeń innych wierzycieli podmiotu albo polisę ubezpieczeniową lub inną gwarancję wydaną przez firmę ubezpieczeniową lub kredytową.
– Pośrednicy nie będą również mieli możliwości potrącania swojego wynagrodzenia z transferowanej kwoty – konkluduje Szymon Chwaliński.

Źródło: Gazeta Prawna, Małgorzata Kryszkiewicz
16 października 2008 r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram