Nowa oferta franczyzowa na rynku usług B2B

Data dodania: 21 stycznia 2012
Kategoria:

Firma Personnel International wprowadza na rynek ofertę franczyzową na prowadzenie placówki usług doradztwa personalnego i agencji pracy tymczasowej. Oferta została przygotowana we współpracy z Akademią Rozwoju Systemów Sieciowych.

W branży usług doradztwa personalnego i agencji pracy tymczasowej system franczyzowy Personel Praca i Kariera jest pierwszą starannie przygotowaną ofertą współpracy dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć działalność na tym dynamicznie rozwijającym się rynku – mówi Andrzej Krawczyk z Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych.

Pomijając niewielkie ochłodzenie koniunktury w roku 2009 (w stosunku do roku 2008) od kliku lat rynek pracy tymczasowej w Polsce wzrasta. W polskich przedsiębiorstwach rośnie popyt na pracowników tymczasowych, rozszerzają się również branże zainteresowane tą formą zatrudnienia (oprócz firm motoryzacyjnych, maszynowych i spożywczych przybywa zleceń z branży logistycznej, farmaceutycznej, medycznej a nawet finansowej). Zmiany dotyczą również wypracowywania przez przedsiębiorstwa nowej struktury zatrudnienia, w której 80% stanowią pracownicy zatrudniania na stałe, pozostałe 20% rekrutowana jest za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Opłata wstępna dla franczyzowej placówki doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Personel Praca i Kariera wynosi 30.000 złotych netto. W zamian za jej uiszczenie franczyzobiorca otrzymuje prawo do prowadzenia działalności pod marką Personel Praca i Kariera oraz zapewnienie stałego transferu know-how ze strony franczyzodawcy. Bieżąca opłata licencyjna wynosi 7% wartości netto miesięcznej sprzedaży placówki franczyzowej w zamian za prawo do korzystania z marki, wizualizacji, procedur systemu oraz stałego transferu know-how. Natomiast opłata marketingowa wynosi 3% wartości netto miesięcznej sprzedaży placówki franczyzowej w zamian za prowadzenie przez franczyzodawcę działań promocyjnych i reklamowych bezpośrednio przekładających się na efektywność funkcjonowania każdej z franczyzowych placówek doradczych działających w sieci.

Uruchomienie franczyzowej placówki doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Personel Praca i Kariera niesie ze sobą relatywnie niewielkie nakłady inwestycyjne w wysokości około 60.000 złotych netto, które Franczyzobiorca powinien pokryć w związku z pracami budowlanymi, związanymi z przystosowaniem pomieszczeń do standardów prowadzenia placówki franczyzowej, zakupem sprzętu komputerowego, zakupem pozostałego wyposażenia biurowego zapewniającego utrzymanie odpowiedniego wizerunku marki, pokryciem w pierwszych tygodniach od otwarcia placówki zwiększonych kosztów związanych z wejściem na lokalny rynek usług doradztwa personalnego.

Szacunkowy okres zwrotu z poniesionej przez franczyzobiorcę inwestycji następuje po upływie od 18 do 24 miesięcy, w zależności od potencjału lokalnego rynku usług doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oraz zaangażowania franczyzobiorcy – informuje Andrzej Krawczyk.

Historia Grupy Personnel International sięga roku 2001, w którym została powołana pierwsza Agencja – Personel - stanowiąca aktualnie wsparcie organizacyjne, administracyjne, prawne i rozliczeniowe dla wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. W chwili obecnej w sieci placówek doradztwa personalnego i agencji pracy tymczasowej pod marką Personel Praca i Kariera funkcjonuje 8 biur regionalnych, zarządzanych bezpośrednio przez Centralę Sieci.

System Personel Praca i Kariera prowadzi swoją działalność nie tylko na terenie Polski, ale również w krajach niemieckojęzycznych, takich jak Niemcy, Austria i Szwajcaria. W krajach tych zarejestrowane zostały spółki partnerskie Grupy, które prowadząc działalność na tamtejszych rynkach, zapewniają szerszy niż w przypadku prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium RP przepływ informacji o wzajemnych potrzebach. Rynek francuski oraz kraje Beneluxu obsługiwane są poprzez strategiczny alians z grupą D.L.S.I. Na rynkach czeskim i słowackim działalność Grupy reprezentowana jest przez Personel S.R.O.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram